Bijgewerkt: 31 maart 2023

Stand van zaken coronavirus in Amstelveen week 32-2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-08-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken coronavirus in Amstelveen week 32-2020:

'Geachte raad,

In de bijlage vindt u een persbericht van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de GGD Amsterdam. Hierin spreken zij hun zorgen uit over het toenemende aantal coronabesmettingen in de regio. Zoals u in het persbericht kunt lezen, zijn er nu vooral clusters met besmettingen gevonden in Amsterdam. Hier zijn dan ook aanvullende maatregelen genomen, zoals de mondkapjesplicht in bepaalde delen van de stad. De maatregelen gelden alleen voor delen van Amsterdam en niet voor de hele regio. In Amstelveen blijven de huidige maatregelen van kracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Voor Amstelveen is het aantal coronabesmettingen op dit moment nog niet van dien aard dat ook wij extra maatregelen moeten nemen. Het aantal besmettingen loopt echter wel op, we blijven uiteraard alert. Donderdag verwachten we een persconferentie van het kabinet, eventuele nieuwe maatregelen of veranderingen communiceren wij uiteraard in dezelfde lijn binnen Amstelveen.'

Amsterdam: zorgen over besmettingen op feesten en in de horeca. De GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. Uit bron en contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis en in de horeca. Opvallende clusters van besmettingen zijn geconstateerd onder Amsterdammers met een migratie achtergrond in Nieuw-West, onder horecabezoekers in de binnenstad en onder studenten. Een cluster bestaat uit minimaal 3 besmettingen rondom een en dezelfde bijeenkomst.

De meeste besmettingen vinden plaats onder jongeren tussen de 20 en de 30 jaar. Veel van die positief geteste jongeren blijken ook weer veel contacten te hebben gehad, waarmee ze langer dan een kwartier binnen 1.5 meter zijn geweest en dat leidt weer tot extra risico's. Hoewel jongeren zelf vaak alleen milde klachten hebben, vormen ze wel een risico voor de kwetsbare personen in hun omgeving zoals ouders en grootouders.

Dit alles leidt tot oplopende en zorgelijke cijfers voor de regio Amsterdam. Afgelopen week had rond 5% van de bezoekers van de teststraat een positieve uitslag. De week daarvoor was dat slechts 2%. In Nieuw-West nam het aantal besmettingen de afgelopen tijd toe door bruiloften en andere bijeenkomsten in de familiesfeer. Begin deze week kwam er een cluster naar voren onder leden van studentenvereniging ASC/AVSV. Vrijdag sloten drie Amsterdamse horecagelegenheden gedeeltelijk hun deuren. Deze week kwam de GGD ook een cluster op het spoor bij stripclub La Vie en Proost op de Wallen. In ieder geval één klant en 10 personeelsleden zijn positief getest. De eigenaar heeft de deuren vrijwillig gesloten en werkt mee aan het onderzoek van de GGD. De locaties van deze vier horecagelegenheden (Dam/ Leidseplein, Marie Heinekenplein en Warmoesstraat) zijn populair bij toeristen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland


Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: 'Ik snap goed dat mensen elkaar weer opzoeken, dat ze behoefte hebben aan een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden. Dat zien we ook aan de toenemende drukte in de stad. Maar uit de cijfers blijkt dat het coronavirus zich nu juist verspreidt op dit soort bijeenkomsten. Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio.'

Foto Amstelveen
(Bron YouTube - 2020)

José Manshanden, directeur van GGD Amsterdam


José Manshanden, directeur GGD Amsterdam: 'In het kader van preventie zet de GGD nog meer in op doelgroepencommunicatie zoals al gedaan rondom de Ramadan, het Offerfeest en de Pride. We vinden het zeer verstandig als zoals gisteren studentenvereniging ASC/AVSV haar verantwoordelijkheid nam om de activiteiten te stoppen. Deze week hebben de burgemeester en de GGD een bijeenkomst met alle studentenverenigingen in de stad. We hebben inmiddels goede ervaringen met horecazaken die vrijwillig sluiten en bereid zijn mee te werken aan bron- en contactonderzoek. We hopen dat andere ondernemers, verenigingen en organisatoren hiervan leren.

Samen met het Amsterdam UMC doet de GGD onderzoek naar de geografische spreiding en andere bepalende factoren (afkomst, werk, gewicht) bij de verspreiding van het virus. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn in september bekend. De GGD en de Veiligheidsregio drukken iedereen op het hart, zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en alert te blijven op het naleven van de coronaregels. Dat betekent voldoende afstand houden ook tijdens familiebezoek, feestjes en bij het uitgaan. Bij klachten is het dringend advies thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. Voor mensen die positief getest zijn en hun contacten geldt dat ze de richtlijnen van de GGD, bijvoorbeeld over quarantaine, moeten opvolgen.'

Coronatesten worden op meerdere plekken aangeboden en meestal kunnen mensen er binnen 24 uur terecht. De capaciteit is de afgelopen twee weken meer dan verdubbeld van 750 naar 1.750 testen op een dag. Voor wie niet naar de RAI kan komen, zijn er testlocaties in Nieuw West, Noord en Zuidoost ingericht. Bij het maken van de afspraak via 0800-1202, bespreekt de medewerker van het callcenter de mogelijkheden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.