Bijgewerkt: 15 juni 2024

Stand van zaken ontwikkeling van Stadshart Amstelveen 5 april 2016

Nieuws -> Stadshart

Bron: Gemeente Amstelveen
05-04-2016

Herbert Raat, (VVD) wethouder Stadshart informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van de stand van zaken in verband met de ontwikkeling van het Stadshart Amstelveen

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het Stadshart. Recentelijk heb ik meerdere gesprekken gevoerd met ASR over de herontwikkeling van het V&D gebouw. Ook ben ik door Unibail-Rodamco rondgeleid in het Stadshart om de laatste ontwikkelingen rondom het winkelcentrum te vernemen. De meest opvallende zaken deel ik hieronder graag met u.

Aanpak leegstand. Op dit moment is er sprake van een grotere leegstand in het winkelcentrum dan we de voorgaande jaren gewend zijn. Dit heeft vooral te maken met het faillissement van V&D, maar ook aan de Oostzijde van het Binnenhof is er sprake van leegstand. Samen met mijn collega Maaike Veeningen volg ik deze ontwikkeling op de voet. Een deel van het Binnenhof wordt momenteel verbouwd en om die reden zijn de meeste winkels die hier zaten de afgelopen maanden verplaatst. In het 'Herenstraatje' worden meerdere winkelunits samengevoegd om ruimte te creëren voor een grotere winkelformule.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart


Ontwikkeling V&D gebouw. De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd over de toekomst van het V&D gebouw. De eigenaar van het gebouw is ASR vastgoed. Deze partij heeft diverse scenario's uitgewerkt die kansrijk zijn. Ook vanuit de markt blijkt er interesse voor een dergelijke herontwikkeling. Hierbij zal niet alleen het winkelgedeelte maar ook de parkeergarage aangepakt worden.

Hierin heb ik aangegeven, dat een snelle herontwikkeling van het gebouw zeer wenselijk is en dat wij hier graag aan meewerken. Een nieuwe invulling zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de entreefunctie van de Oostzijde van het Stadshart. Het toevoegen van andere functies, zoals wonen, kan op deze locatie, naast winkelen en parkeren, zorgen voor extra kwaliteit.

Overige ontwikkelingen. Unibail-Rodamco is bezig met de uitwerking van een zogenaamde 'Wintertuin' op de Rembrandtweg. De Wintertuin is een uitbreiding van winkels en horeca met een overkapping tussen het Rembrandthof en het Binnenhof. Gesprekken over de haalbaarheid van deze plannen worden momenteel gevoerd en zodra er meer duidelijk is zal ik u hierover informeren.

In relatie tot het A9 project is het van belang, dat er aan de Zuidzijde van Stadshart een nieuw entreegebied wordt gecreëerd. De nieuwe aansluiting op de Meander zorgt voor een betere ontsluiting van het Stadshart, zodra de verdiepte A9 gereed is, omstreeks 2024. Bij de uitwerking van dit gebied wordt daarom parallel gewerkt aan zowel de A9 als het Stadshart project. Doel hiervan is om deze aansluiting zo goed mogelijk te integreren in het Stadshart en de kansen die dit biedt optimaal te benutten. Voor de tijdelijke situatie wordt samen gewerkt met Rijkswaterstaat en belanghebbende rond het Stadshart om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.Ondanks de huidige leegstand is er vertrouwen, dat de uitgangspositie van Amstelveen in de regio sterk genoeg is om het Stadshart aantrekkelijk te houden en aantrekkelijker te maken voor zowel winkeliers als Amstelveners en winkelend publiek uit de regio. De gevoerde gesprekken met ASR, Unibail-Rodamco en diverse retailers hebben dit vertrouwen gesterkt. Een van deze partijen is het Canadese concern Hudson’s Bay . Dit bedrijf heeft aangegeven Amstelveen als interessante locatie te zien voor de vestiging een warenhuis.

Samen met collega Maaike Veeningen blijven we werken aan ons gezamenlijke doel: een toekomstbestendig Stadshart, waar iets valt te beleven en dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de regio. Dit geldt niet alleen voor het winkelcentrum, maar ook voor functies als wonen, musea en de andere culturele voorzieningen. Het is van belang om al deze genoemde ontwikkelingen in samenhang te blijven beschouwen.

Uitnodiging. Unibail-Rodamco heeft aangegeven de gemeenteraad ook graag bij te praten en rond te leiding door het Stadshart. Op korte termijn ontvangt u van hen, via de griffie, een uitnodiging hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Stadshart'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.