Bijgewerkt: 5 juni 2023

Stand van zaken skatepark in Amstelveen Zuid week-41 2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2022

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van het skatepark in Westwijk. Deze duren langer dan voorzien vanwege diverse nieuwe onderzoeken en vooroverleggen zoals naar aanleiding van het voorontwerp van het benodigde bestemmingsplan – meldt het College Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

De gemeente Amstelveen besloten de locatie grasveld Legmeerdijk-Schweitzerlaan aan te wijzen voor de realisatie van een kleinschalig skatepark. Het voordeel van deze locatie is dat de bebouwing op een redelijke afstand van het skatepark is gelegen. De locatie is goed bereikbaar en het terrein is circa 1500 m² groot

Het vooroverleg dat we, zoals gebruikelijk hebben met verschillende instanties heeft de nodige reacties opgeleverd. Onder meer van nutsbedrijven, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Waternet. Dat heeft ertoe geleid dat we onderzoek doen naar akoestiek en een stikstofberekening. Voor het skatepark zijn, naast een omgevingsvergunning, diverse vergunningen nodig van o.a. Waternet en de provincie Noord-Holland.

Zoals een vergunning waarborgen stabiliteit van de waterkering in de beschermingszone en een watervergunning voor watercompensatie. Deze vergunningen procedures kosten tijd. Uit een geotechnisch onderzoek blijkt dat een voorbelasting van het terrein nodig is. Dat betekent dat we het terrein eerst met zand moeten ophogen om de zetting van de ondergrond te reduceren, voordat we daadwerkelijk kunnen starten met de aanleg van het skatepark.


We hebben inmiddels met inspraak van inwoners en skaters een ontwerp van het skatepark dat we nu laten doorrekenen. Het ontwerp wordt zorgvuldig ingepast in de beschikbare openbare ruimte. Uit de eerste doorrekening van het ontwerp van het skatepark blijkt dat het project duurder uitvalt dan voorzien. Dat komt met name door kosten voor onderzoeken, watercompensatie, maatregelen overschrijding geluidsnormen, de voorbelasting en prijsstijgingen. Dat kan betekenen dat we opnieuw naar de tekentafel moeten. Over de financiële consequenties komen we nog bij u terug.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.