Bijgewerkt: 21 februari 2024

Standpunt PvdA Amstelveen inzake veiligheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: PvdA-Amstelveen
08-09-2007

Standpunt PvdA Amstelveen inzake veiligheid n.a.v. de recente gebeurtenissen.

De fractie van de PvdA in Amstelveen is net als iedereen in Amstelveen geschokt door de overval met dodelijke afloop op de avondwinkel aan de Nieuwe Kalfjeslaan. Wij realiseren ons ook dat de recente andere overvallen bijdragen aan de gevoelens van de bevolking. Dat vraagt om een nadere bepaling van ons standpunt. Dit standpunt van de PvdA fractie in Amstelveen betreft vooral het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

De PvdA is een voorstander van integraal veiligheidsbeleid. Integraal wil zeggen dat de verschillende onderdelen van het beleid in de volle breedte één samenhangend geheel moeten vormen. Veiligheid gaat om veel meer dan misdaad en politie: het is een breed werkterreinen er is een breed scala aan middelen.

Gebeurtenissen

Na de schokkende gebeurtenissen klinkt in Amstelveen de roep om verhoging van de strafmaat voor overvallen en het invoeren van repressieve maatregelen. Het college heeft een zeer druk bezochte informatieavond gehouden in wijkcentrum De Laagte. Het is ook duidelijk dat de gebeurtenissen invloed hebben op de veiligheidsbeleving van een aantal van de bewoners van Amstelveen. Dit is allemaal niet verwonderlijk: moord en doodslag om de hoek is niet niks.

Privacy

Wij vinden dat repressieve maatregelen moeten worden afgewogen tegen andere middelen. Cameratoezicht en preventief fouilleren zijn en blijven inbreuken op onze privacy. Het beginsel is nog steeds dat wij ons onbespied door de openbare ruimte moeten kunnen begeven en dat we niet worden gefouilleerd zolang we niet van strafbare feiten worden verdacht.

Inbreuken op dat beginsel moeten wij accepteren als het niet anders kan: dat is uitsluitend het geval als het gewenste objectieve veiligheidsniveau niet op een andere manier bereikt kan worden. Wij vinden dus heel nadrukkelijk dat zaken als cameratoezicht en fouilleren niet gerechtvaardigd kunnen worden door (on)veiligheidsgevoelens! Het zijn geen sturingsmiddelen om het veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden!

Wat moet er dus volgens ons dan wel gebeuren in het concrete geval van de Nieuwe Kalfjeslaan? In de eerste plaats is meer toezicht door stadswachten en politie op de korte termijn gewenst. Dat lijkt in ieder geval geboden voor het borgen van de rust.

Maar we hebben ook structurele maatregelen nodig. Als je kijkt naar de locatie daar dan is het duidelijk dat de inrichting van de openbare ruimte daar veel beter kan. Daar zal nu toch echt iets aan moeten gebeuren. Dat de grens van Amstelveen en Amsterdam daar loopt mag geen verdere vertraging betekenen: snel actie graag!

Bedrijvigheid

Ook de bedrijvigheid rond het pleintje speelt een rol. De aanwezigheid van Café 1890, The Border, de avondwinkel en de snackbar zo vlak bij elkaar zal zeker een aantrekkingskracht en een interactie hebben. En hoewel wij te weinig weten van de achtergronden van de overval voor een goed overzicht is het al wel duidelijk dat er ook hiervoor aandacht nodig is.

Nieuwe Kalfjeslaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Nieuwe Kalfjeslaan met de Augustinuskerk in de achtergrond. Aan de linkerkant van het plein in de hoek is coffeeshop The BorderEen café, een slijterij, een avondwinkel en een coffeeshop, het zijn ieder voor zich voorzieningen die passen bij ons stedelijk karakter en die voorzien in de behoeften van de bevolking. Die bevolking is pluriform en die behoeften zijn dat ook. Wij beschouwen het stedelijk karakter van Amstelveen als een gegeven. Het gebruik van alcohol en van soft drugs hoort daar nu eenmaal bij. Dat betekent overigens niet dat wij de ogen willen sluiten voor de gevaren van overmatig gebruik van deze middelen. Maar wij zien ook wel in dat het sluiten van de verkooppunten zelf ook geen oplossing is.

Wel is het de vraag of al deze bedrijvigheid tezamen rond de Nieuwe Kalfjeslaan een ideale combinatie vormt. Wij denken van niet. Een avondwinkel in Amstelveen is wat ons betreft een goede voorziening, maar die hoeft niet noodzakelijkerwijs op het noordelijkste punt van onze gemeente te liggen. Wat meer in het midden is misschien wel beter.

Coffeeshop

Een coffeeshop in Amstelveen is controversieel, dat weten wij zeer goed. Maar we moeten onszelf niet wijs maken dat we als gemeente onze zaakjes prima op orde hebben. Amstelveen heeft namelijk wel degelijk een eigen coffeeshop, met Amstelveense klanten en met gevolgen voor Amstelveense burgers.

Onze coffeeshop staat alleen pal over de grens op Amsterdams grondgebied! Wij denken dat als onze eigen gemeente de regie kan voeren dat zo zijn voordelen heeft. We bepalen dan zelf waar en hoe we de verkoop van in de Nederland gedoogde softdrugs en van alcohol in de late avonduren organiseren. En zo kunnen we ook door spreiding van voorzieningen voorkomen dat er risicogebieden ontstaan.

Wat is dus de kern van ons standpunt?

De schokkende gebeurtenissen vragen om handelen van de gemeente. Sommigen roepen nu om repressie, om camera's en fouilleren. Wij vinden dat voor dergelijke middelen pas plaats is als er geen andere middelen mogelijk zijn.

Wij vragen daarom om zorgvuldige afweging van alternatieven. Bij die alternatieven hoort voor wat betreft de korte termijn intensief toezicht door mensen. Ook het opknappen van de openbare ruimte zal de veiligheid ten goede komen. Maar bovenal willen wij een mogelijke spreiding en meer controle van bepaalde bedrijvigheid. Met gemeentelijke regie.

Wij geloven dat alleen op die manier een toename van echte leefbaarheid mogelijk is. En daar zal de fractie van de PvdA zich voor inzetten!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.