Bijgewerkt: 7 december 2023

Starters moeten dieper in de buidel tasten voor een nieuwe woning

Nieuws -> Informatief

Bron: ING
25-01-2016

Starters op de woningmarkt zijn in januari 2016 bereid om flink meer uit te geven aan hun eerste woning dan vorig kwartaal, - blijkt uit het ING Woonbericht. De gemiddelde besteding aan het eerste huis wordt geschat op ruim 220.000 euro, bijna 15.000 euro meer dan in september 2015. Hiermee lijkt de starter sneller zijn slag te willen slaan, omdat 87% van hen een verdere stijging van de huizenprijzen verwacht. Verder kiezen huizenkopers bij hun volgende hypotheek het liefst voor een rentevastperiode van 10 jaar. Daarnaast wordt nu ook vaker dan vroeger gekozen voor 15 en 20 jaar vaste rentes. En bijna twee derde van de huizenbezitters gaat dit jaar de WOZ-waarde van hun huis controleren. Zes op de tien respondenten geeft aan in het verleden met succes bezwaar gemaakt te hebben tegen een te hoge waarde.

Teneur huizenmarkt weer positiever. De afgelopen drie maanden is de stemming op de huizenmarkt weer iets positiever geworden. De ING Woonindex komt in januari uit op een stand van 120, drie punten hoger dan vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat meer respondenten het op dit moment een gunstigere periode vinden om een huis te kopen dan in september vorig jaar. Daarnaast is de verwachting over de hypotheekrente positiever geworden: het aantal respondenten, dat een stijging verwacht daalt en dat een daling verwacht stijgt.

Starters bereid meer te betalen. Starters op de woningmarkt willen flink meer neerleggen voor hun eerste koopwoning dan drie maanden geleden. Het gemiddelde verwachte bedrag, dat voor hun huis moet worden betaald stijgt met 15.000 euro tot meer dan 220.000 euro. Hiermee lijken ze in te spelen op hun verwachting, dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen de komende periode. “Je ziet, dat starters de boot niet willen missen. Daarbij geeft twee derde van deze groep aan, dat ze verwachten dat hun financiële situatie zal verbeteren in de komende tijd. Toch blijft het verstandig om het hoofd koel te houden,” aldus Wim Flikweert, manager Hypotheken bij ING.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Als u een woning gaat bezichtigen, dan moet u eerst zo veel mogelijk informatie over de woning zelf verzamelen. Het uiteindelijke doel is tenslotte het maken van een beslissing, kopen, of niet kopen. Dus niet alleen de foto's op Funda bekijken, maar fysiek de woning onderzoeken, of er beschadigingen zijn en de staat van het woningonderhoud. Dat kan u duizenden euro's schelen


Woonduur eerste woning varieert flink. Koopwoningbezitters die niet meer in hun eerste huis wonen, hebben daar gemiddeld 9 jaar in gewoond. Wie echter nog in het eerste koophuis woont denkt, dat in 60% van de gevallen meer dan 20 jaar in te blijven wonen. Dezelfde variërende woonverwachtingen zijn te zien bij starters: de meeste starters geven aan, dat ze binnen 10 jaar weer willen verhuizen. Iets meer dan een kwart verwacht 11 jaar, of langer in hun eerste woning te blijven zitten. Flikweert: “Gemiddeld verwachten starters, dat ze 11 jaar in hun eerst woning blijven wonen. Dat lijkt lang. Maar veel huidige koopwoningbezitters wonen nog steeds in hun eerste woning en daarvan is de eigen verwachting, dat ze daar in totaal 30 jaar zullen wonen. Het is dus verstandig om er wel rekening mee te houden, dat je ergens langer woont, dat je nu verwacht te gaan doen.”

Bezwaar WOZ-waarde vaak succesvol. Bijna driekwart van de huizenbezitters in Nederland heeft in het verleden wel eens de door de gemeente opgegeven WOZ-waarde gecontroleerd. Van deze groep heeft vier op de tien een, of meerdere keren bezwaar gemaakte tegen de hoogte hiervan. Bezwaren hebben in 61% van de gevallen succes gehad, wat het vaakst heeft geleid tot een verlaging van de WOZ-waarde tussen de 1 en 10 procent. Dit jaar gaat 65% van de koopwoningbezitters de WOZ-waarde controleren of heeft dit al gedaan.

Gevestigde naam favoriet als hypotheekverstrekker. Om te bepalen bij wie ze aankloppen voor een hypotheek, kiest 6 op de 10 aspirant kopers ervoor, om zelf meerdere hypotheekverstrekkers tegen elkaar af te zetten. Ongeveer de helft klopt bij een tussenpersoon aan. En vooral starters (44%) vragen familie en vrienden om advies. Meer dan 70% van de consumenten hecht bij de keuze voor een hypotheekverstrekker aan een partij met een gevestigde naam. Een even grote groep vindt het van belang, of de verstrekker rechtstreeks bereikbaar is bij vragen, of problemen.

Nieuwe hypotheek: rentetarief belangrijkste voorwaarde. Wie een nieuwe hypotheek afsluit, kijkt het vaakst naar het rentetarief. Voor bijna 9 op de 10 huizenkopers is dit een belangrijke voorwaarde. Daarnaast willen mensen vaak boetevrij kunnen verhuizen, voordat de rentevastperiode is afgelopen en verwachten ze korting, wanneer ze eerder aflossen op de nog uitstaande hypotheeksom. De keuze voor de lengte van de rentevastperiode komt het vaakst uit op 10 jaar, met 20 jaar op de tweede plek. Flikweert: “Er is een duidelijke trend te zien naar langere rentevastperiodes. Vroeger was 5 jaar wat populairder en nu is vaker 20 jaar een gewild alternatief. Toch blijft 10 jaar de onverminderde favoriet, wat goed past bij de gemiddelde verblijfsduur in een woning. Een lange periode je rente vast zetten kan ook betekenen, dat je te veel betaalt, wanneer je die lange looptijd niet vol maakt.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waardering onroerende zaken (WOZ)?

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning, of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen. Zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren, of de WOZ-waarde ongeveer klopt. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning, of bedrijfspand.

Met de koopsominformatie van het Kadaster krijgt u informatie over de aankoopprijs van een woning, of woningen in een postcodegebied. Hiermee kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.