Bijgewerkt: 21 juli 2024

StartkoopAmstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / VROM
28-09-2007

B en W willen StartkoopAmstelveen, een nieuwe Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) constructie, in Amstelveen introduceren. Daarmee worden koopwoningen betaalbaar voor huishoudens met een inkomen tussen globaal 1,3 en 1,5 maal modaal. B en W hebben dinsdag 25 september 2007 ingestemd met dit voorstel van wethouder Pols (wonen)- staat in het persbericht van de gemeente Amstelveen.

Bij een Maatschappelijk gebonden Eigendom (MGE) constructie is een woning bij aankoop goedkoper dan de marktwaarde. Het verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs blijft “maatschappelijk gebonden” bij een corporatie, een gemeente of een andere partij die de woning in MGE uitgeeft.

StartkoopAmstelveen onderscheidt zich van andere MGE constructies doordat deze constructie een betere waarborg tegen het zogenoemde ‘scheef wonen’ bevat. Als in de jaren na aankoop van de woning het inkomen in een huishouden stijgt, wordt tussentijds alsnog in gedeelten (tranches), het genoten voordeel bij de aanschafprijs van de woning verrekend.

Zo groeit het financiële aandeel in de woning mee met inkomensstijging van de bewoners. Bij andere MGE constructies vindt verrekening van het genoten voordeel bij de aankoop doorgaans pas plaats bij verkoop van de woning.

In Westwijk Zuidoost kunnen binnenkort 58 eengezinswoningen in het model van StartkoopAmstelveen worden verkocht. Deze woningen zijn speciaal bedoeld voor jonge gezinnen met een inkomen tussen globaal 1,3 tot 1,5 keer modaal.

De gemeenteraad besluit naar verwachting op 1 november 2007 over het voorstel van B en W.

Wat is 'Maatschappelijk gebonden eigendom' (MGE)?

Maatschappelijk gebonden eigendom is een vorm van verkoop door de corporatie (soms met korting), waarbij deze met de koper afspreekt de woning bij (door)verkoop als eerste aan te bieden aan de corporatie.

Daarbij wordt de winst of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of de woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende koper of opnieuw wordt verhuurd.

Externe link: Dossier Koopwoningen van VROM

Let vooral op punt 13!!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.