Bijgewerkt: 11 april 2021

Steeds meer mensen hebben een laatste wil middel

Nieuws -> Informatief

Bron: CLW
13-02-2017

Steeds meer mensen beschikken over een laatste wil middel. En wie er over beschikt, heeft vaak meer dan nodig is voor eigen gebruik en is bereid het overschot te delen met anderen. Dit is een belangrijke uitkomst van een enquête die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in de tweede helft van 2016 onder haar leden heeft gehouden.

De CLW zet zich in voor de mogelijkheid, dat mensen met veilige middelen hun eigen sterven ter hand kunnen nemen zonder tussenkomst van artsen, of andere hulpverleners. Voor deze mogelijkheid is sinds Huib Drion in 1991 deze mogelijkheid bepleitte een breed draagvlak, maar de middelen zijn nog altijd niet legaal beschikbaar. De CLW vermoedde al langer, dat onder hun leden een belangrijk percentage middelen heeft. Zorgvuldige navraag bevestigt dit. Bijna 10 % heeft de benodigde middelen. En de CLW heeft duidelijke aanwijzingen, dat dit aantal groeit.Iets minder dan de helft (40%) heeft de middelen uit het buitenland gehaald, de rest in Nederland. Iets minder dan de helft heeft meer middelen in huis dan wat zij nodig hebben. Naar schatting gemiddeld het dubbele, een aantal zelfs veel meer. Ruim de helft (56%) is bereid hun overschot aan middelen aan anderen te geven. Dat zij zich hiermee op juridisch glad ijs begeven, schrikt hen niet af. Zij vinden het vergaren, bezitten en eventueel delen van middelen moreel gerechtvaardigd en bestaande verboden belemmeren hun daarom niet.

De CLW meent op grond van deze uitkomsten, dat de tijd rijp is om laatste wil middelen legaal beschikbaar te maken en vooruitlopend daarop bestaande belemmeringen voor invoeren, in bezit hebben en delen op te heffen. Huidige verboden hebben geen grond meer. De vrijheid om het sterven volledig in eigen hand te houden, heeft een morele grondslag. Daarmee is deze vrijheid legitiem. De beschikbaarheid van veilige humane middelen is hiermee onlosmakelijk verbonden en kan daarom niet langer illegaal blijven. De CLW roept de overheid op om blokkades voor veilige verkrijgbaarheid en veilig beheer van laatste wil middelen op te heffen.

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is een Nederlandse coöperatie met als doelstelling het beschikbaar stellen van middelen, waarmee de volwassen leden van de coöperatie hun leven kunnen beëindigen op een door hen gekozen moment, zonder tussenkomst van anderen en op een waardige manier. De Coöperatie Laatste Wil is een initiatief van Gert Rebergen en Jos van Wijk. In 2013 werd de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Uitgangspunt van de Coöperatie Laatste Wil is de autonomie, het recht op zelfbeschikking van de mens over zijn leven. De CLW pleit voor het afschaffen van artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht, waarbij hulp bij zelfdoding door niet-medici strafbaar is gesteld. Voor de coöperatie moet levensbeëindiging mogelijk zijn zonder tussenkomst van een beoordelaar en op grond van een persoonlijke afweging.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.