Bijgewerkt: 25 juni 2024

Steeds meer ondernemers in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
11-07-2008

Het aantal personen dat in Nederland een eigen bedrijf heeft, is sinds de jaren negentig gestaag toegenomen. Toch bleef het aandeel ondernemers in ons land in 2006 nog licht achter bij het gemiddelde van de EU-15. Dit blijkt uit de nieuwe publicatie “Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2008”.  Hierin wordt het ondernemingsklimaat in Nederland vergeleken met dat in 19 benchmarklanden.

Aandeel ondernemers in Nederland gestegen

Tussen 1996 en 2006 is het aandeel ondernemers in Nederland toegenomen van 10,2 procent naar 11,5 procent van de beroepsbevolking. Alleen in Italië en Oostenrijk steeg het aandeel ondernemers in deze periode sterker. Deze landen kenmerken zich traditioneel door veel kleine ondernemingen.

Aandeel ondernemers hoger dan in de VS

In tien jaar tijd is Nederland doorgedrongen tot de bovenste helft van de benchmarklanden. Opvallend is de lage positie van Finland, Zweden en Denemarken. Op andere terreinen, zoals R&D en innovatie, behoren deze landen namelijk wel tot de kopgroep in de EU.

Bij de internationale vergelijking van het ondernemingsklimaat zijn ook landen van buiten de EU betrokken. Daarbij blijkt dat het aandeel ondernemers in de Verenigde Staten en Japan lager ligt dan in Nederland. Australië heeft wel een hoger aandeel ondernemers dan ons land.

Vooral in de diensten

De stijging van het aandeel ondernemers in Nederland is deels te verklaren, doordat ervaren professionals uit grotere bedrijven steeds meer voor zichzelf beginnen, daarbij gesteund door de aantrekkende economie. Vooral in de zakelijke dienstverlening is het aandeel ondernemers toegenomen. De drempel om een bedrijf te starten ligt in de dienstensector dan ook lager dan in de industrie.

Ook omringende landen blijven achter bij Nederland

In 2006 had Nederland meer ondernemers onder de beroepsbevolking dan ons omringende landen als Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de jaren zeventig en tachtig daalde het aandeel ondernemers in Nederland. Daarna begon een periode van economische hoogconjunctuur, waarin het aandeel ondernemers is toegenomen.

Deze stijging is vooral in de dienstensector gestimuleerd door de snelle groei van het gebruik van computers in het bedrijfsleven. Dit vergemakkelijkt het uitbesteden of herverdelen van werk. Sinds 1990 neemt het aandeel ondernemers in Nederland toe, slechts onderbroken door een kleine dip kort na 2000: het einde van de internethype. Deze tendens is ook in de andere landen zichtbaar, met uitzondering van Frankrijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.