Bijgewerkt: 3 december 2022

Steeds meer vrouwen worden lid van een vakbond

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-10-2017

Het aantal mensen, dat is aangesloten bij een vakbond blijft teruglopen. De daling gaat de laatste jaren wel minder snel. Onder de vrouwen neemt het aantal vakbondsleden toe. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers.

Eind maart 2017 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 15 duizend minder dan in 2016. Het ledental daalt al enige tijd, de laatste toename was in 2011. De laatste jaren gaat de afname wel minder snel. In 2016 nam het ledental af met 17 duizend, in 2015 was dat nog 28 duizend. Ondanks deze afname stijgt het aantal vakbondsleden onder vrouwen. Die ontwikkeling is al vier jaar gaande. Eind maart waren er ruim 650 duizend vrouwelijke vakbondsleden, 8 duizend meer dan vorig jaar. Het aantal mannelijke leden nam af met bijna 23 duizend tot bijna 1,1 miljoen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Vakbondsleden, mannen en vrouwen tussen 2007 en 2017


In 2017 nam het aantal vakbondsleden in bijna alle leeftijdsgroepen af. De grootste afname (9.000), deed zich voor bij de 25- tot 45-jarigen. Alleen bij de 65-plussers bleef het aantal leden gelijk. De stijging onder de vrouwelijke leden vindt plaats bij de groep van 45 jaar en ouder. Dit is ook de enige leeftijdsgroep, waar het aantal vrouwen in de beroepsbevolking toeneemt.

Verreweg de meeste vakbonden zijn aangesloten bij een vakcentrale. Het gezamenlijke ledental van deze overkoepelende organisaties (87 procent van de vakbondsleden), is in 2017 met 14 duizend toegenomen tot ruim 1,5 miljoen. Het ledental van de niet aangesloten bonden daalde met 29 duizend tot 229 duizend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.