Bijgewerkt: 28 januari 2022

Steeds meer wooncorporaties stoppen met energiebesparing

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
05-07-2013

Als gevolg van het kabinetsbeleid stoppen steeds meer wooncorporaties met het energiezuinig maken van woningen. Slechts een kwart van de corporaties kan alle voorgenomen plannen uitvoeren. Voor ruim de helft van de woningen dreigt, dat de doelstelling uit het Convenant Energiebesparing niet gehaald wordt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders

Het Woonbond Energieteam peilde bij de corporaties die tot haar directe netwerk horen hoe de uitvoering van energiebesparingsplannen verloopt. De uitkomst maakt duidelijk, dat het kabinetsbeleid een grote en negatieve invloed heeft op investeringen in energiebesparing. De Woonbond maakt zich daar ernstig zorgen over.

Bij slechts 15 van de 52 ondervraagde corporaties kunnen alle voorgenomen projecten doorgaan. Ruim twee derde maakt pas op de plaats, of stopt zelfs helemaal met investeren. Enkele voorbeelden. Woningbouwvereniging Maarn uit Utrecht liet weten: 'Gezien de opgelegde financiële verplichtingen door de minister zijn voorgenomen investeringen in energiebesparing voor onbepaalde tijd stopgezet.' Ymere uit Noord-Holland: 'Daar, waar toezeggingen gedaan zijn voeren we de projecten uit, maar we hebben sterk geprioriteerd en hebben projecten laten vallen en doen minder projecten.'

woonbond Amstelveen
(Bron Woonbond - 2013)

Kunnen de voorgenomen projecten en investeringen in Energiebesparing bij uw corporatie doorgaan?


Gemiddeld Energielabel B in 2020

Met het convenant Energiebesparing Huursector hebben overheid, verhuurders en Woonbond afspraken gemaakt over energiebesparing in de huursector. Het doel, dat daarbij bereikt moet worden is helder: in 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat levert huurders niet alleen meer wooncomfort en een lagere energierekening op, het draagt ook bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

Doelstelling convenant onder druk

Uit de inventarisatie wordt duidelijk, dat de doelstelling uit het convenant ernstig onder druk staat. Slechts 14 corporaties (27%) verwachten, dat zij de doelstelling gaan halen. 40% van het aantal corporaties verwacht nu al dat het niet gaat lukken om in 2020 op Energielabel B uit te komen.

Omgerekend in woningaantallen gaat het zelfs om 54% van de corporatiesector. Corporaties die verwachten de doelstelling van gemiddeld label B in 2020 niet te halen zijn onder andere Woningstichting Den Helder, Elkien uit Friesland, Wonen Breburg uit Brabant en Ymere uit Noord-Holland.

Kabinetsbeleid belangrijkste oorzaak

Corporaties hebben verschillende redenen om energiebesparingsplannen uit te stellen, of af te blazen. De verhuurderheffing is verreweg de belangrijkste oorzaak die in de toelichtingen genoemd wordt. De 1.7 miljard die corporaties jaarlijks moeten gaan bijdragen aan het Rijk trekt een streep door energiebesparingsplannen.

Deze beperkt de investeringsruimte en maakt het noodzakelijk om te bezuinigen op projecten. Daarnaast speelt onzekerheid over de toekomst een rol. Sommige corporaties willen eerst reorganisaties en andere bezuinigingsoperaties uitvoeren voordat zij verder kijken naar hun investeringsagenda.

Verhuurderheffing desastreus voor energiebesparing

Ronald Paping, directeur van de Woonbond: 'Dit onderzoek bewijst, dat de verhuurderheffing een desastreuze werking heeft, ook op het gebied van energiebesparing. Door de heffing krijgen huurders minder onderhoud en renovatie aan hun woning en moeten zij meer betalen voor woningverbetering. De Woonbond stelt voor om de verhuurderheffing door een investeringsplicht te vervangen, onder andere in energiebesparing.' Download resultaten inventarisatie Woonbond: Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.