Bijgewerkt: 18 mei 2024

Steeds minder ZZP'ers in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
18-11-2016

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is in 2016 niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 hadden 1,0 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp'er. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal waren er in het derde kwartaal opnieuw minder zzp’ers dan een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De laatste jaren is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen, maar het afgelopen jaar vlakte de toename af. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400 duizend zzp’ers bijgekomen. Dat is een toename van 63 procent. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in deze periode met 23 duizend toe.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

De uitstroom van de zzp'ers


Bij de toename van het aantal zzp’ers in de afgelopen jaren ging het vooral om hoogopgeleiden. Sinds 2003 kwamen er 219 duizend bij. Daarmee maken hoogopgeleiden ruim 40 procent uit van alle zelfstandigen zonder personeel. Er kwamen ook middelbaar-opgeleide zzp’ers bij (134 duizend), maar dit is inmiddels niet meer de grootste groep. De toename van het aantal middelbaar-opgeleide zzp’ers betrof vooral 45-plussers. Laagopgeleide zelfstandigen zonder personeel zijn in de minderheid. Hun aantal nam ook relatief weinig toe (33 duizend).

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp’ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5,0 procent van alle zzp’ers, in 2013 was dat nog 4,1 procent. Het aandeel startende zzp’ers is in deze periode vrijwel gelijk gebleven. In combinatie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het aantal zzp’ers niet verder toeneemt.

Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50 duizend zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Van de zelfstandigen zonder personeel die geen werknemer werden, verliet het grootste deel de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp’ers die stopten met werken.

'Werkgeversorganisatie VNO-NCW trekt zijn steun in voor de wet DBA, de nieuwe  wet voor zzp'ers. In een interview met het FD zegt voorzitter Hans de Boer, dat  bedrijven de wet onduidelijk vinden en daarom geen zzp'ers meer inhuren' - staat op de website van de NOS.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de modelovereenkomst. Aan de hand van vragen en antwoorden krijgt u een beeld van het hoe, wat en waarom van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Lees meer over: wet DBAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.