Bijgewerkt: 13 april 2021

Steeds minder restafval door goede afvalscheiding in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-02-2017

Uit een analyse van het ingezamelde huishoudelijk afval in Amstelveen blijkt, dat we in 2016 met 88.609 duizend inwoners er in zijn geslaagd om de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen. Hoewel in 2016 de bevolking met circa 1.500 inwoners toenam, is de hoeveelheid restafval ten opzichte van 2015 gedaald met 400.000 kg naar ruim 17.800 ton. Dat is circa 201 kilo restafval per inwoner. In 2015 was dit nog 209 kilo per inwoner. In 2021 mag een inwoner slechts 100 kilo restafval overhouden.

Daarnaast heeft de gemeente in 2016 785.000 kilo PMD (Plastic verpakkingsmateriaal, Blik en Drankkartons) opgehaald. Dat is bijna 9 kg per persoon. Deze hoeveelheid is toegenomen met 211.000 kilo ten opzichte van 2015. Het gemiddelde in 2016 was 6,6 kilo. Het ingezamelde glas en papier is ongeveer gelijk gebleven.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

De restafvalcontainer bevat slechts 10% restafval qua volume


Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer: '54% van al ons ingezamelde afval kunnen we als nieuwe grondstof hergebruiken, doordat het goed gescheiden wordt. Dat percentage moet volgens landelijke doelstellingen naar 75% in 2021. Uit sorteeranalyses van het ingezamelde restafval zie ik, dat er nog veel PMD, papier en glas in het restafval zit. Dat kan echt beter. Het afval in minicontainers voor restafval blijkt gemiddeld daadwerkelijk slechts voor een tiende deel uit restafval te bestaan qua volume. De rest kan eerst gescheiden worden. Meer dan de helft van dit afvalvolume blijkt PMD te zijn.'

Hoewel uit het inzameloverzicht blijkt, dat Amstelveners goed op weg zijn om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen, moeten inwoners richting het doel van 100 kg restafval per persoon in 2021 nog veel stappen zetten. Door later dit jaar te starten met het inzamelen van PMD met minicontainers bij de laagbouw en extra PMD verzamelcontainers te plaatsen èn het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers, verwacht de gemeente, dat de analyse van het huishoudelijk afval er steeds gunstiger uit kan komen zien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.