Bijgewerkt: 28 november 2022

StemWijzer Amstelveen is online

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Stemwijzer
15-02-2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in Amstelveen en wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente Amstelveen een StemWijzer laten maken. Deze is op woensdag 14 februari gelanceerd door burgemeester Bas Eenhoorn, samen met de lijsttrekkers. De StemWijzer Amstelveen staat online op www.amstelveen.nl/verkiezingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: De lijsttrekkers Peter Bot (BBA), Herbert Raat (VVD-Amstelveen), Pier Rienks (CDA-Amstelveen) en Martin Kortekaas (Groenlinks-Amstelveen) bezig om de vragen van StemWijzer te beantwoorden


In de StemWijzer van Amstelveen gaat het bijvoorbeeld om betaald parkeren, recreatiemogelijkheden bij de Poel, sociale woningbouw, de evenementen in het Amsterdamse Bos, de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning en kleinere klassen in het basisonderwijs. Wat vindt u van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? Doe de StemWijzer en u komt erachter!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: De lijsttrekkers Maaike Veeningen (D66-Amstelveen), Patrick Adriaans (SP-Amstelveen), Jeroen Brandes (PvdA-Amstelveen) en Bert de Pijper (ChristenUnie-Amstelveen) in actie om de vragen van de StemWijzer te beantwoorden


De StemWijzer die ProDemos heeft ontwikkeld bevat 30 stellingen. Deze kunt u beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer berekent vervolgens met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen in Amstelveen hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kunt u in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van een bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen eenvoudig met elkaar vergelijken.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2018)

Screenshot van de startpagina van de StemWijzer Amstelveen


De StemWijzer is voor de gemeente Amstelveen op maat gemaakt door ProDemos. ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. www.prodemos.nl U kunt uiteraard de StemWijzer in andere gemeenten proberen op de website https://www.stemwijzer.nl/ Lees ook: De Verkiezingskrant in Gewone Taal is een krant over de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. (pdf 8 pagina’s)

Verkiezingscampagne tijdelijk stilgelegd. In verband met het overlijden van raadslid Nora Tang van de Ouderen Combinatie Amstelveen hebben de lijsttrekkers van de politieke partijen besloten om de verkiezingscampagne stil te leggen tot na de uitvaart van Nora. De campagnes worden dinsdag 20 februari 2018 vanaf 9.00 uur weer opgepakt.

De 30 stellingen:

Het Cobra Museum moet minder subsidie krijgen
De gemeente moet afzien van nieuwbouw van zwembad De Meerkamp
De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) moet blijven
De gemeente moet zorgen voor een wifi-netwerk in heel Amstelveen
Klassen in het basisonderwijs moeten kleiner worden, ook als dat de gemeente meer geld kost
Het aantal grootschalige evenementen in het Amsterdamse Bos hoeft niet te verminderen
In Amstelveen moet meer cameratoezicht komen
Amstelveen moet zich aanmelden voor het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt
De gemeente moet afgewezen asielzoekers opvang (bed-bad-brood) aanbieden
De afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens moet omlaag
De gemeente moet hoogbouw boven de vijftig meter in en rond het Stadshart toestaan
Startende ondernemers moeten korting krijgen op de onroerendezaakbelasting (ozb)
De gemeente moet jongeren met schulden helpen door hen financieel te ondersteunen
Binnen Amstelveen moeten alle 65-plussers gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De gemeente moet dit betalen
Er zijn genoeg jongerencentra in Amstelveen. Er hoeven er niet meer bij te komen
Het Afvalbrengstation moet ook op zondag open zijn
Om de berichtgeving over Amstelveen te verbeteren, moet de gemeente meer geld aan de plaatselijke krant, radio, tv en websites geven
De gemeente moet de reiskosten van mantelzorgers (mensen die familie of kennissen verzorgen) vergoeden.
De gemeente moet op scholen voorlichting geven over seksuele geaardheid
De gemeente moet proberen om mbo-onderwijs te krijgen in het leegstaande gebouw van hbo-instelling Inholland
Bij nieuwbouw heeft sociale woningbouw de voorkeur boven huurwoningen in een hogere prijsklasse
Er mogen geen sportvelden komen in de polders rond Amstelveen
De gemeente moet subsidie geven aan woningeigenaren die geen gasaansluiting meer willen
Wijken moeten een eigen budget voor leefbaarheid en onderhoud krijgen
Bij De Poel mogen geen nieuwe recreatiemogelijkheden komen
In de wijken moeten meer hangplekken voor jongeren komen
De gemeente moet meer geld uitgeven aan voorzieningen voor topsport
Om de parkeerdruk tegen te gaan moet betaald parkeren in de woonwijken worden uitgebreid
De gemeente moet migranten niet extra ondersteunen bij inburgering
De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om de groei van Schiphol te beperken tot 500.000 vluchten per jaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.