Bijgewerkt: 1 juli 2022

Sterfte in week 17 van 2021 was hoger dan verwacht

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-05-2021

In week 17 (26 april tot en met 2 mei 2021) overleden naar schatting 3.150 mensen in Nederland. Dat zijn ongeveer 250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode, en iets meer sterfgevallen dan in de week ervoor ( 3.107). Er overleden vooral meer 65- tot 80-jarigen dan verwacht, en ook bij mensen jonger dan 65 jaar was er oversterfte. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers (Wet langdurige zorg) is iets toegenomen en ongeveer gelijk aan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot aan week 3 was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode. De schatting in week 17 ligt ongeveer 250 sterfgevallen boven de verwachting en net buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties (op basis van de schatting is er dus oversterfte). Het RIVM registreerde 111 overleden COVID-19-patiënten in week 17 (stand 4 mei).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2021)

Overledenen per week voorlopige cijfers. Week 17 van 2021 is een schatting


Sterfte bij Wlz-zorggebruikers ongeveer gelijk aan verwacht. De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is op basis van de schatting toegenomen in week 17. Sinds week 8 ligt de sterfte steeds onder de verwachte sterfte, in week 17 is het ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte. De sterfte onder de overige bevolking nam iets af in week 17 en ligt ruim 250 boven het verwachte niveau. Sinds week 14 is er sprake van oversterfte in de overige bevolking. Er overleden in week 17 ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2.100 mensen.

Oversterfte onder 80-minners. De sterfte onder mensen van 65 tot 80 jaar liet in de afgelopen weken een stijgende trend zien. Sinds week 13 is er oversterfte in deze leeftijdsgroep. In week 16 nam de sterfte in deze groep iets af, maar op basis van de schatting nam de sterfte in week 17 weer iets toe. Er overleden ongeveer 1.050 mensen van 65 tot 80 jaar in die week, ruim 150 overledenen meer dan verwacht. Ook onder mensen jonger dan 65 jaar is er in week 17 oversterfte. Er overleden iets minder dan 450 mensen jonger dan 65 jaar, ruim 50 meer dan verwacht. De sterfte onder mensen van 80 jaar en ouder is ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte in week 17. Er overleden naar schatting ruim 1.650 mensen van 80 jaar of ouder. In de week ervoor lag de sterfte in deze leeftijdsgroep steeds iets onder de verwachte sterfte.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.