Bijgewerkt: 4 december 2022

Sterke daling overvallen in Amsterdam-Amstelland in 2011

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
03-01-2012

Ook aantal woninginbraken neemt af, waakzaamheid blijft noodzakelijk

De Politie Amsterdam-Amstelland boekte in 2011 op gebied van high impact delicten een goed resultaat. Het aantal overvallen werd met een daling van ruim 25% nog verder teruggedrongen en ook het aantal woninginbraken daalde stevig. 2011 stond verder in het teken van de nasleep van de zedenzaak en de start van de Top600-aanpak. Voor de aanpak van de 600 meest criminele veelplegers uit de regio bundelde de politie haar krachten met tientallen partners.

Overvallen topprioriteit

De aanpak van overvallen was de afgelopen twee jaar een topprioriteit. “De aanpak van overvallen vindt in onze regio plaats middels een regionaal programma en er is een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden opgericht. De beweging die bijna twee jaar geleden werd ingezet bewijst nogmaals zijn meerwaarde: werden er in 2009 nog 547 overvallen gepleegd, in 2011 waren dat er 335,” aldus korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg.

De Amsterdamse aanpak heeft vier speerpunten: een focus op informatie en intelligence, flexibele inzet op hotspots, intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en een stevige inzet op de forensische aanpak van elke gepleegde overval. Ook in het nieuwe jaar blijft de aanpak van overvallen –en andere high impact delicten- een prioriteit, want iedere overval is er een teveel.

Inbrakenteams

Na een forse stijging van het aantal woninginbraken in 2010, was er in 2011 een sterkere focus op dit delict. Aalbersberg: “Dit deden we bijvoorbeeld door inzet van speciale inbrakenteams, door meer buurtonderzoeken en door meer gebruik te maken van forensische opsporing. Met als resultaat dat de stijgende lijn van de voorgaande jaren nu doorbroken is.”

Het aantal aangiftes voor woninginbraak was in 2011 bijna 7% lager, terwijl het aantal aanhoudingen ruim 8% hoger is. In Amstelveen is de daling van inbraken in woningen zelfs bijna 11%. Preventie blijft een belangrijke succesfactor, want de meeste inbraken vinden nog steeds plaats doordat ramen of deuren niet goed afgesloten zijn.

aalbersberg  Amstelveen
(Foto Politie Amsterdam-Amstelland - 2012)

Pieter-Jaap Aalbersberg, Korpschef van Politie Amsterdam-Amstelland


Criminele veelplegers in het vizier

Sinds maart 2010 werken meer dan dertig instanties hard aan de Top600: een geïntegreerde aanpak van de meest criminele veelplegers. De afgelopen maanden werd vooral veel in de steigers gezet: teams zijn gevormd, dossiers samengesteld en werkwijzen besproken. Inmiddels worden ook mooie operationele resultaten geboekt.

Binnen het politiekorps is de benodigde capaciteit inmiddels vrijgemaakt. Er zijn tien netwerkinterventieteams opgericht, die een aanpak op maat bedenken voor de aan de politie toegewezen dossiers. Ook formeerde de politie voor de Top600 een team informatie en een back-office opsporing die bestaat uit vijf teams.

Scenario’s voor de toekomst

Met het oog op een mogelijk zwaar economisch jaar zijn in 2010 in opdracht van de Raad van Korpschefs door Politieacademie drie toekomstscenario’s uitgewerkt en zijn de implicaties voor politiewerk beschreven.

Wanneer de economische crisis doorzet, kan dat leiden tot een groei van de vermogenscriminaliteit; delicten zoals autodiefstal en inbraak laten in tijden van economische krimp doorgaans een sterke groei zien. Ook zou een groter beroep op de politie kunnen worden gedaan om de vrede bij toenemende spanningen te bewaren. En daarnaast is een versnelling van de groei van elektronische cq digitale criminaliteit te verwachten.

Aalbersberg signaleerde tevens het stijgende aantal psychisch zwakkeren, dat onder de aandacht van de politie komt. “Steeds meer psychisch zwakkeren die in een ambulante setting verblijven, een toename van zorgmijders en bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot meer incidenten waarbij deze mensen bij de politie terechtkomen.”, aldus Aalbersberg.

Burgerparticipatie

De korpschef ziet in 2012 ook kansen op het gebied van veiligheid. Een belangrijke ontwikkelkans ligt volgens Aalbersberg in de steeds groter wordende mogelijkheid om burgers en anderen te betrekken bij het oplossen van misdrijven, bijvoorbeeld met behulp van social media en initiatieven zoals Burgernet.

Daarnaast beschouwt hij de vorming van de Nationale Politie als een grote kans voor de veiligheid: “We gaan over in een korps dat bestaat uit tien regionale eenheden en een aantal landelijke diensten en voorzieningen.

Dat biedt veel voordelen zoals de versterking van de informatiepositie, het opschalen bij grote incidenten, een eenduidig servicebeleid en besparingen op beheerskosten en ondersteunende taken. Overal in het land kan de burger straks exact dezelfde dienstverlening van de politie verwachten, daar is iedereen bij gebaat.” Lees ook de Nieuwjaarstoespraak van Pieter-Jaap Aalbersberg - tekst (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.