Bijgewerkt: 20 juni 2024

Sterke toename COVID-19 besmettingen in verpleeghuizen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
07-04-2020

Uit de laatste cijfers blijkt dat er sprake is van een flinke toename van besmettingen en sterfgevallen onder verpleeghuisbewoners, meer dan blijkt uit de landelijke cijfers van het RIVM. Sinds medio maart 2020 registreren specialisten ouderengeneeskunde gegevens over COVID-19 in verschillende EPD-systemen.- meldt VERENSO de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde.

In totaal zijn in het EPD-systeem (elektronisch patiëntendossier) van GeriMedica, dat wordt gebruikt bij ongeveer de helft van bewoners in verpleeghuizen, 1979 patiënten met COVID-19 geregistreerd. Bij 908 patiënten is het virus met een test vastgesteld, bij 1071 patiënten is sprake van een verdenking op COVID-19. De laatste cijfers laten zien dat 281 patiënten uit de registraties zijn overleden. Het gaat hierbij om 184 patiënten, waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 97 patiënten met een verdenking op COVID-19. Bij een verdenking op COVID-19 registreren artsen met name symptomen als hoesten en koorts.

In aanvulling op deze gegevens meldde Nedap, een andere grote EPD-leverancier, op 3 april 2020 626 verdenkingen op Covid-19 en 183 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Daarmee wordt duidelijk dat COVID-19 in verpleeghuizen in de afgelopen periode sterk is toegenomen. Deze aantallen zijn hoger dan blijkt uit de gegevens van het RIVM. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het RIVM alleen registreert wanneer er daadwerkelijk een test heeft plaatsgevonden. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016

Verpleeghuis het Zonnehuis Westwijk in Amstelveen aan de Jasmijnlaan 2. Bezoek is helaas niet toegestaan. Deze ingrijpende maatregel is nodig om het risico op besmetting van het coronavirus te kunnen beheersen en te beperken


Meer beschermende middelen in het verpleeghuis nodig. 'Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we z’n allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen' - vertelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. 'We kunnen het ons niet permitteren dat het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen explosief toeneemt. Dat betekent niet alleen dat we onze bewoners zo goed mogelijk moeten beschermen, maar ook de zorgmedewerkers. Om te voorkomen dat er patiënten moeten worden ingestuurd naar het ziekenhuis, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor beschermende middelen in de eerste lijn en het verpleeghuis. Ook moeten er voldoende middelen zoals medicijnen en zuurstof aanwezig zijn.' Op onder meer advies van Verenso besloot het Kabinet eerder al om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. 'We begrijpen dat dit soms schrijnende situaties oplevert, maar het is echt nodig om dit virus in de kiem te smoren.'

Aandacht voor zorgmedewerkers. De cijfers van GeriMedica laten ook zien dat 124 patiënten inmiddels gelukkig weer zijn hersteld van COVID-19. Vaak hebben deze mensen nog wel veel nazorg nodig. Ook dit vraagt om voldoende middelen en mensen binnen verpleeghuizen en (geriatrische) revalidatiecentra. 'We merken dat het zorgpersoneel het moeilijk heeft. Er wordt ontzettend veel van ze gevraagd terwijl ze nu onvoldoende beschermd worden en te weinig middelen tot hun beschikking hebben. Daar moet echt verandering in komen, want zonder hen zijn we nergens.' -aldus Nieuwenhuizen.

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf 19 maart 2020 gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) bekend namens het kabinet.

Stand van zaken COVID-19 besmettingen op 6 april 2020: 44 nieuwe besmettingen. In de regio Amsterdam-Amstelland zijn sinds de laatste update 44 mensen positief getest op het coronavirus. Van deze 44 nieuwe patiënten zijn er voor zover nu bekend 13 in het ziekenhuis opgenomen. Een van de positief geteste personen van de vorige update blijkt uit een andere regio te komen. Het totaal aantal positief geteste personen komt daarom nu op 1186. In totaal zijn 403 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Verdeling over de gemeenten.  Amsterdam 933, Amstelveen 154, Aalsmeer 23, Diemen 29, Ouder-Amstel 14, Uithoorn 24. Nog uit te zoeken 5, passanten 4. Totaal: 1186.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.