Bijgewerkt: 13 april 2021

Steun voor de voedselbanken in deze tijd is van groot belang

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Voedselbank Amstelveen
19-03-2020

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken. 

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Ministerie van Sociale Zaken -2018)

Tamara van Ark (VVD) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) brachten vandaag een bezoek aan Voedselbank Leiden om zich te laten informeren over de gevolgen van het Coronavirus. Op een aantal plekken hebben uitgiftepunten en distributiecentra de levering voorlopig moeten stoppen omdat veel vrijwilligers onder de risicogroep van het coronavirus vallen en dus niet aan het werk kunnen, hoe graag ze ook willen. De beide bewindspersonen roepen iedereen op die vrijwilliger wil zijn om zich te melden bij de lokale voedselbank. Er is op dit moment met name vraag naar mensen die al ervaring hebben met het distributieproces bij voedselbanken. 

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2018)

drs. Carola Schouten (ChristenUnie) minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president


Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun klanten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van voedselpakketten te garanderen. Zo werkt bijvoorbeeld de Voedselbank in Groningen actief samen met lokale horecaondernemers. Ook de Leidsche horeca is gul. Dergelijke initiatieven zijn voor de voedselbanken van grote waarde.

Oproep van de Voedselbank Amstelveen: voor voedsel voor de voedselbank: De voedselbank Amstelveen heeft, mede door het hamsteren, gebrek aan voedsel voor haar cliënten. Wij roepen scholen, horeca, kantines en anderen, die door sluiting houdbare producten over hebben, die producten naar de voedselbank te brengen. Alle producten moeten aanstaande woensdag nog goed zijn, want dat is de uitgifte dag van de Voedselbank.

Wilt u producten brengen, bel dan even met 0645679039. We zijn niet alle dagen open.

De Voedselbank Amstelveen heeft de volgende maatregelen getroffen:

-Kom pas wanneer de voedselbank open gaat, dus om 14.00 uur. Niet eerder, want het is niet de bedoeling met elkaar gezellig te praten.

-Blijf buiten op een meter afstand van elkaar. Er worden geen handen geschud. Was je handen regelmatig en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest en nies in je elleboogholte.

-Drie cliënten mogen per keer naar binnen. De anderen blijven buiten.

-Kinderen mogen de voedselbank niet in, blijven dus buiten.

-De inhoud van de kratten moet zo snel mogelijk in de tassen worden gedaan. Er kan niet gekeken worden naar de inhoud. Het gaat erom dat iedereen snel doorloopt.

-De her-intakes gaan tot nader bericht niet door. Adres: De Olmenhof Landtong 2 1186 GP Amstelveen Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.