Bijgewerkt: 25 juni 2022

Stichting Belklus Amstelveen zoekt nieuwe vrijwilligers

Nieuws -> Sociaal

Bron: Th. Willemsen
20-04-2012

De Stichting Belklus verricht kleine klusjes in en rond de woning van oudere en mindervalide inwoners van de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De klusjes worden uitgevoerd door een team van vrijwilligers, aangestuurd door een coördinator.

Naast de reguliere klusjes wordt de Belklus door gemeenten, politie, brandweer en woningstichting Eigen Haard in toenemende mate betrokken bij projecten op het gebied van veiligheid.

belklus Amstelveen
(Bron Belklus - 2012)

Het logo van de Stichting Belklus


In 2011 en 2012 was dat een project, waarbij in de gemeenten Amstelveen en Uithoorn vele honderden deurkierstandhouders zijn geplaatst. In de nabije toekomst is er sprake van een project tot plaatsing van rookmelders.

Mede door deze uitbreiding van werkzaamheden is de stichting op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook worden nog een of meer vrijwilligers gezocht voor klein tuinonderhoud. De door de vrijwilligers gemaakte kosten worden vergoed; de voor de werkzaamheden benodigde apparatuur en gereedschap worden door de stichting ter beschikking gesteld.

Voor nadere informatie over de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de website www.belklus.nl, waar ook een link staat naar het jaarverslag 2011. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij de coördinator van de Belklus, de heer Freek Beijer, telefoonnummer 020 6471089 of 06 54340370. Nadere gegevens over onze stichting kunt u vinden op www.belklus.nl , waar ook hun jaarverslag van 2011 te vinden is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.