Bijgewerkt: 22 juni 2021

Stichting De Uiterton stopt met haar activiteiten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemente Amstelveen
05-01-2021

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad, dat de gemeente stopt met de subsidiering van de Stichting de Uiterton:

'Geachte raad,

Sinds 1997 ontvangt Stichting de Uiterton subsidie van de gemeente voor het bevorderen van welzijn van jeugd en ouderen door het bouwen van en varen met scheepjes. De subsidie bedraagt ca. 30.000 euro per jaar en wordt bekostigd vanuit het jeugdbudget.

Stichting De Uiterton heeft geen vaste leden. De Uiterton heeft een bestuur, waarin één bestuurslid echt actief is. Daarnaast komen een aantal (kwetsbare) vrijwilligers wekelijks samen. Voorheen verzorgde De Uiterton in diverse weekenden en vakanties activiteiten voor kinderen. Vandaar dat de subsidie vanuit het jeugdbudget wordt verstrekt. Gebleken is dat de subsidiekosten voor De Uiterton hoog zijn in verhouding tot andere jeugdwelzijnsactiviteiten. Daarbij zijn de activiteiten die De Uiterton tegenwoordig organiseert vooral gericht op en verricht door (kwetsbare) ouderen. Slechts een zeer beperkt deel van de activiteiten is gericht op de jeugd. Omdat de activiteiten vooral verricht worden door ouderen is er onvoldoende effectiviteit op het gebied van jeugdwelzijn. Daarom is het wenselijk om de subsidierelatie te beëindigen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het hoofdgebouw van De Uiterton aan de Princesselaan 1 en 2 in Amstelveen in 2012


In 2019 is met het bestuur van De Uiterton gesproken over verschillende mogelijkheden om de subsidiekosten omlaag te brengen en meer te bereiken op het vlak van jeugdwelzijn. Deze bleken niet haalbaar. Hierop heeft de gemeente eind 2019 De Uiterton per brief geïnformeerd over het voornemen om de subsidie te stoppen. Het bestuur van De Uiterton heeft aangegeven dat subsidiebeëindiging betekent dat Stichting De Uiterton zal ophouden te bestaan.

Stichting De Uiterton is gevestigd aan de Princesselaan 1 en 2 te Amstelveen. Beide gebouwen zijn in slechte staat en niet geschikt voor deelgebruik of veelvuldig gebruik. Het voornemen is om het pand te slopen en te integreren in het Heempark. Met De Uiterton worden afspraken gemaakt over de termijn van de oplevering van de panden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Henk Morel, oprichter van de Stichting Uiterton, vertelt over de werkzaamheden van zijn organisatie op 17 maart 2012


De activiteiten en het werk die De Uiterton onderneemt voor ouderen is waardevol, maar past niet meer bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van jeugdwelzijn waarvoor de subsidie nu wordt verleend. De meerwaarde van de Uiterton is niet zo zeer jeugdwelzijn, maar ouderenwelzijn. Aan De Uiterton is daarom geadviseerd om opnieuw naar de eigen doelstellingen te kijken om vervolgens het gesprek aan te gaan met andere partijen, zoals Participe Amstelland.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.