Bijgewerkt: 21 september 2021

Stimuleringsgelden woningbouw naar kopers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2010

B en W van Amstelveen hebben een besluit genomen over de inzet van de  1,14 miljoen euro subsidie van het rijk, die onlangs is toegekend voor stimulering van woningbouwprojecten.

De gemeente mag, binnen bepaalde randvoorwaarden, zelf bepalen hoe zij dit bedrag inzet als stimulans voor de woningproductie. B en W hebben besloten dit vooral ten goede te laten komen aan potentiële kopers van nieuwbouwwoningen in Amstelveen.

Dit levert het volgende op: In Westwijk Zuid Oost komt het geld via het succesvol gebleken instrument “Starterslening” ten goede aan kopers van nieuwbouwwoningen die geschikt zijn voor starters.

Voor de 28 koopwoningen in Bovenkerk Oost (herstructurering van de wijk), fase 3 en Suze Groeneweglaan (nieuwbouw) roept de gemeente een koopsubsidie in het leven.

Daarnaast keert de gemeente in deze projecten geld voor huurwoningen rechtstreeks uit aan de ontwikkelaars.

 Wethouder Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols: “Ik ben blij dat het geld van de rijkssubsidie ons in staat stelt om met name potentiële kopers te prikkelen om een huis te kopen. Dit is goed voor de stimulering van de woningbouw in Amstelveen en daardoor dus ook voor de economie.”

Het rijk heeft de aanvraag van B en W namelijk gehonoreerd voor een viertal woningbouwprojecten: Bovenkerk Oost (6 huur en 28 koopwoningen), Vredeveld (26 huurwoningen), Suze Groeneweg (36 koopappartementen) en Westwijk Zuidoost 110 koopappartementen). In totaal gaat het hierbij om 206 woningen.

Het college van B en W kon globaal gesproken voor twee mogelijkheden kiezen. Inzet van het geld ter stimulering van de woningkoper (vraagkant) of het geld inzetten via de projectontwikkelaar of woningcorporatie (aanbodkant). B en W hebben ervoor gekozen de stimuleringsgelden vooral in te zetten aan de vraagkant van de woningmarkt, omdat de stagnering in de bouw vooral te maken heeft met een afgenomen vraag. Het college acht het dus het meest effectief om de woningbouw te stimuleren door potentiële kopers een financiële impuls te geven.

Voor deze subsidie kunnen kopers in aanmerking komen indien de bouw van de projecten uiterlijk 1 juli is gestart. Het gaat om een eenmalig bedrag dat de koper van een woning kan benutten ten behoeve van de nieuwe woning of voor kosten die vaak bij een verhuizing komen kijken, zoals een nieuwe keuken, stoffering van de woning, tuininrichting en dergelijke.

Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er voldoende koopcontracten worden gesloten voor deze woningen. Dit is nodig om de ontwikkelaar in staat te stellen uiterlijk 1 juli 2010 met de bouw te starten en hiermee te voldoen aan een voorwaarde van het rijk bij de subsidieverlening.

Gegadigden voor een woning met koopsubsidie kunnen zich voor een woning in Bovenkerk wenden tot de ontwikkelaar, wooncorporatie Eigen Haard. Voor een woning in Suze Groeneweglaan kunnen gegadigden zich wenden tot het Bouwfonds, als ontwikkelaar van dit woningbouwproject.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.