Bijgewerkt: 22 september 2021

Stortvloed aan moties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
16-11-2006

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

Tijdens de Algemene Beschouwingen afgelopen donderdag (9 november 2006) werden maar liefst zeventien moties ingediend. Groenlinks was grootindiener met acht stuks, maar moest er uiteindelijk vier weer intrekken.

Eén van de opvallendste uit de ongewoon grote GroenLinks-serie was de Ezelmotie, waarin de partij de onzorgvuldige persberichten van de gemeente opnieuw hekelde. „Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen," oordeelde Mager, die de burgmeester ook in commissieverband al op de onzorgvuldige persberichten had gewezen.

De motie haalde een meerderheid, maar werd niet gesteund door de fracties van de VVD en het CDA. Van de PvdA wilde alleen Harry van den Berg er niets van weten. Ook gesteund werd de motie 'Doen' die voorziet in de oprichting van een fonds voor jongereninitiatieven. Andere GL-moties, voor gratis parkeren voor schone auto's, een wijkkwaliteitsfonds, behoefteonderzoeken naar uitgaande jongeren/jongerencentra en hogere eisen aan het opstellen van raadsvoorstellen, haalden het niet.

Ben Jonker van het CDA noemde GroenLinks een spijtoptant met de vele moties. CDA zelf scoorde met een unaniem aangenomen motie over een voorgenomen kwaliteitsverbetering voor speciaal onderwijs. BBA, dat traditiegetrouw garant staat voor een groot aantal moties, hield het nu verrassend bij eentje: de fractie wilde pas op de plaats maken in het vergevorderde Integraal Huisvestings Plan (IHP-PIA2), maar werd daarin alleen gesteund door de CU en de OCA.

D66 scoorde 2 uit 3: een energieplan bij scholen haalde het net, en het idee een nauwere verbinding tussen de verschillende heemparken te bewerkstelligen werd unaniem aangenomen. De ChristenUnie (twee moties) kreeg nauwelijks steun.

Niet iedereen is blij met polderstrand

Lang niet iedereen is blij met de mogelijke komst van een strand in de polder. Het plan van de VVD, afgelopen donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen per motie ingediend, kan op weinig bijval rekenen van natuurliefhebbers.

Ook het al jaren noodlijdende zwembad De Meerkamp, dat, ondanks grote bezuinigingslagen tonnen tekort komt op de begroting, is allerminst blij met een gratis concurrent naast de deur. De Christenunie, de Ouderencombinatie, GroenLinks en D66 staan ook zeer sceptisch tegenover het aan te leggen strand.

Volgens GroenLinks kost de aanleg van een plas cq. strand maar liefst twee ton per hectare en is het onderhoud ook niet voor de poes. De waterkwaliteit in een kleine plas is bijzonder moeilijk goed te houden. „We kunnen de borden met blauwalgwaarschuwingen ook vast bestellen," stelde GL-fractievoorzitter Sander Mager sceptisch.

D66 heeft zelf een aanleg van een stadsstrand in haar verkiezingsprogramma staan, maar dan aan de Amstelveense poel. Maar volgens de VVD is een strand aan de Poel een ronduit dom plan, omdat de waterkwaliteit ver beneden peil is - en omdat de provincie bij een dergelijke operatie niet zal meebetalen. Uitbaggeren van de Poel, zoals D66 graag ziet, is te kostbaar.

„De aanleg van Polderbeach wordt door de provincie gefinancierd, dus waarom zouden we dan een strand aan De Poel willen" is de mening van de liberalen. De motie Polderbeach, waarbij de plannen voor het polderstrand worden besproken in de uitwerking van het project Amstelgroen', werd wél gesteund door PvdA, BBA en het CDA. De provincie denkt vooralsnog eerder inde aanleg van een bos.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.