Bijgewerkt: 21 juli 2024

Straatcoaches in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
04-09-2007

VVD-Amstelveen wil meer toezicht op straat

Amstelveners wordt de laatste weken vaak door niet Amstelveners gevraagd, wat er toch aan de hand is in Amstelveen. Ook familie uit diverse windstreken begint ineens vaker te bellen. Na de laffe moord op de eigenaar van de avondwinkel, lijken de overvallen in Amstelveen wel schering en inslag.

Politie

Het is duidelijk dat wij als Gemeente alles op alles moeten zetten om een prettige woon - en werkklimaat overeind te houden. De VVD-fractievoorzitter Hans Bulsing, heeft in het Amstelveens Nieuwsblad al duidelijk uit de doeken gedaan dat Amstelveen er qua politie bekaaid afkomt. Van de 6000 agenten in het regiokorps zijn er slechts 80 actief in Amstelveen terwijl ongeveer 10% van de bevolking hier woont.

Politiebureau district 9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Districtsbureau van de Politie Amsterdam-Amstelland District 9, aan de Gerard DoulaanDaarbij heeft Amstelveen 43 jeugdgroepen van ongeveer 430 jongeren. 26 van die groepen zorgen voor soms ernstige overlast en diefstallen. Nu wordt er het nodige gedaan. Zo hebben ondernemers een website waar ze gegevens van dieven uit wisselen en Stadstoezicht controleert sinds kort op de Kalfjeslaan.

Cardanus

Maar er moet structureel meer toezicht komen. Op dit moment geeft Amstelveen een kleine € 5 miljoen uit aan welzijnsstichting Cardanus. De rekenkamer gaat dit jaar onderzoeken of dat allemaal wel goed besteed is. De VVD denkt dat het roer om moet bij het jeugdbeleid.

Enerzijds moeten er voldoende voorzieningen zijn voor jongeren. Anderzijds moeten jongeren en ouders aangesproken worden op asociaal gedrag voordat het verder uit de hand loopt. Daarom gaan de fractievoorzitter en Herbert Raat van de VVD, volgende week vrijdag op bezoek bij Stichting Overlast in Amsterdam Slotervaart.

Straatcoaches

Straatcoaches van de stichting boeken goede resultaten in het bestrijden van overlast en het aanspreken van ouders. Ook werken ze nauw samen met de politie en hulpinstellingen. Doel van het gesprek is om te kijken wat zij voor Amstelveen kunnen betekenen. Bij de komende begrotingbesprekingen zal de VVD dit inbrengen.

De VVD is van mening dat met een begroting van € 200 miljoen, er geld te vinden moet zijn om meer toezicht en een beter jeugdbeleid in Amstelveen te realiseren.

Externe link: Bureau Overlast Stadsdeel Slotervaart


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.