Bijgewerkt: 6 december 2022

Strategische fusie Geijsel Adviesgroep

Nieuws -> Informatief

Bron: Geijsel Adviesgroep
25-02-2009

Ouderkerk aan de Amstel/Heemstede, -- Geijsel Adviesgroep, Kroon Assurantiën en MediAss maken bekend dat zij een overeenkomst hebben gesloten teneinde te fuseren tot één sterke onderneming. De nieuwe onderneming neemt een strategische positie in op de veranderende markt van financieel dienstverleners.

De bedrijven hebben vergelijkbare strategieën op het gebied van geografische focus, kernactiviteiten en wijze van opereren op de markt: Kroon Assurantiën is reeds jaren huisadviseur bij vooral technisch installatiebedrijven en MediAss is dat bij medische beroepen. Geijsel Adviesgroep (www.geijsel.nl) heeft een duidelijke internetstrategie en richt zich op de bovenkant van de markt aan de geografische onderkant van Amsterdam.

Voordelen voor klanten en medewerkers

Door schaalvergroting kunnen de administratieve kosten per cliënt verder dalen. De combinatie zal als grotere  onderneming een aantrekkelijke werkgever zijn, die in staat is ook in de toekomst talentvolle professionals aan te trekken en te behouden door betere  carrièremogelijkheden te bieden aan haar medewerkers.

Jim Kroon, algemeen directeur en eigenaar Kroon Assurantiën en MediAss: "De fusie is logisch. De ondernemingen vullen elkaar op veel terreinen aan. Er ontstaat een combinatie van betekenis in een markt die sterk aan het veranderen is. En dat is in het belang van onze cliënten en  onze medewerkers. Kroon Assurantiën is met name gespecialiseerd in technisch installatiebedrijven, MediAss in  medische beroepen, branches waar wij nu dankzij de schaalvergroting nog meer aandacht aan kunnen besteden."

Wilfred Mooij, directielid Geijsel Adviesgroep: "Het is goed dat mijn compagnon Marc Roodenburg en ik deze stap zetten. We bevinden ons in een markt waarop je schaalgrootte en kracht nodig hebt om de cliënt-belangen goed kunnen dienen. Veel ondernemers hebben het nu zwaar en kunnen onze aandacht nu meer dan ooit gebruiken. Bovendien daalt door de schaalvergroting ons percentage vaste kosten en krijgen wij daardoor meer ruimte om nog meer vakbekwame medewerkers aan te trekken. De fusie biedt dus ook meer zekerheid en perspectief voor onze medewerkers."

Een strategische fusie

Gerekend naar omzet behoort de nieuwe onderneming tot de grotere intermediairbedrijven in Nederland. Daarmee ontstaat een solide basis voor verdere ontplooiing van het bedrijf. Schaalgrootte is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen blijven opereren in het proces van voortgaande consolidatie in de markt .

De onderneming  is er van overtuigd dat zij met de fusie beter in staat is hun toekomst te bepalen en daarmee beter de belangen kunnen waarborgen van hun cliënten , medewerkers en aandeelhouders. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de drie bedrijven hun eigen identiteit behouden en dat de persoonlijke aandacht voor de cliënten minimaal op het huidige niveau blijft.

Ook leidt de fusie tot een versterking van de inkoopkracht, wat een gunstig effect heeft op de prijzen. Met als concreet voorbeeld de recent bedongen 20 % korting op aanvullende zorgverzekeringen voor alle cliënten. Verder kan de nieuwe combinatie door synergievoordelen en een lager kostenniveau beter concurreren en kan de gecombineerde onderneming haar marktpositie verder verstevigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.