Bijgewerkt: 21 juli 2024

Stroomversnelling

Nieuws -> Informatief

Bron: AVMO
09-10-2008

Publiek bestuur over publiek geld is een groot goed. Op afstand gezet bestuur, dat vanuit een professionaliseringsgedachte  met een "Code goed bestuur" als leidraad aan de slag gaat, als alles goed gaat, eveneens.

Dat in Amstelveen de Bestuurscommissie ex Art. 83, die het Openbaar Amstelveen College (VO) bestuurt,  er niet in is geslaagd met draagvlak beleid te bedenken en uit te voeren,  kwam reeds naar voren in AVMO Nieuwsbrief 21. Bij het lezen van een aantal (openbare)verslagen van vergaderingen van deze commissie wordt nog weer eens duidelijk, dat het "over u zonder u gehalte" m.b.t. inbreng van direct betrokkenen erg groot is. Dat zaken daardoor -als dat boven water komt - goed mis gaan, is inmiddels aangetoond.

Rector Peter Sijm heeft per brief aan het personeel laten weten, dat hij per 15 december 2008 voor een sabbatical reis vertrekt en na de zomervakantie 2009 niet terugkeert, overigens met de mededeling, dat hij die reeds een jaar eerder had gepland en met het bestuur had besproken. Dat hij nu met deze mededeling komt, gebeurt "omdat hij anders de onderhandelingspositie van het Amstelveen College zou hebben geschaad".

De achterblijvers zitten nu met de brandende vraag, hoe het mogelijk is dat een schoolleider, die volgens de verslagen zich op een cruciale besluitvormende positie bevindt, zich voorstelt op welke manier de kar nu in een moeilijke situatie door anderen wordt getrokken. Ook dringt zich de vraag op of er een verband bestaat tussen de aanvankelijk voorgenomen fusie per 1 januari 2009 en zijn klaarblijkelijk reeds geplande reis na 15 december 2008.

Zeker is dat de handdoek in de ring wordt geworpen op het moment, dat een aantal problemen in het hele proces zichtbaar wordt. Of de positie van de Bestuurscommissie erdoor wordt versterkt, is ook de vraag. Als de Commissie gedacht heeft, dat het tijdpad zo wel kon is ze bedrogen uitgekomen en heeft ze iets aan B & W en de Gemeenteraad van Amstelveen uit te leggen.

Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Dolf Veenboer Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg (PvdA)


Daarbij komt, dat er een onduidelijkheid is m.b.t. de vraag wie er deel uitmaken van de Commissie. Daarover bestaat geen volstrekte duidelijkheid. Zo wordt op 4 juni 2008 in een openbare vergadering van het bestuur van het Amstelveen College "Mv Ritzema" verwelkomd, terwijl zij bij "aanwezigen" in het verslag niet wordt genoemd, ook niet in een vergadering van 26 juni 2008, waar zij ook het woord voert. Kennelijk is er een aanschuifcultuur van oude bekenden (geweest?), want mevrouw Ritzema is Raadslid van Amstelveen geweest.

Een benoemingsbesluit is door de Raad van Amstelveen echter (nog) niet genomen. De vergadering van de commissie Burgers & Samenleving op 15 oktober 2008 belooft interessant te worden, want m.b.t. het onderwerp voortgang toekomstplannen Amstelveen College zal e.e.a. ongetwijfeld de revue passeren.

Eén zaak is van grote waarde en bewonderenswaardig. De MR van het Amstelveen College, die nu ineens actor wordt in een situatie die zij niet veroorzaakt heeft, houdt het hoofd koel en heeft vertrouwen uitgesproken in de voortgang van het onderzoek naar de toekomst van de school vanuit de gedachte, dat Wethouder D. Veenboer zijn toezeggingen m.b.t. het onderzoeken van alle opties, die er m.b.t. die toekomst zijn, gestand zal doen.

Martien Hietbrink/voorzitter AOb/AVMO

AVMO / AOb?

AVMO (Algemene Vereniging voor Medewerkers in het Onderwijs) ziet het als haar opdracht de belangen van het openbaar onderwijs binnen de Algemene Onderwijsbond (AOb) te dienen. AVMO kiest voor pluriform onderwijs.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.