Bijgewerkt: 25 juni 2024

Studenten MBO College Amstelland voerden raadsdebat

Nieuws -> Gemeente

Bron: MBO College Amstelland
30-03-2012

Studenten van het MBO College Amstelland, onderdeel van het ROC van Amsterdam, kwamen aangemoedigd door medestudenten op de publieke tribune op vrijdag 30 maart 2012, naar het raadhuis van de gemeente Amstelveen, voor een les over de gemeenteraad en het houden van een raadsdebat.

Tim Lechner (raadslid VVD) vertelde de studenten eerst over het lokale bestuur. Hoe zit dat in elkaar? Wie doet wat? Wat doen de raadscommissies? Wat gebeurt er tijdens een raadsvergadering?

Na dit korte stukje theorie gingen de scholieren aan de slag. Zij vormden vier fracties, die elk onder begeleiding van een raadslid, Dorien Mijksenaar (GroenLinks), Maaike Veeningen (D66), Victor Frequin (VVD) en Tim Lechner een voorstel, waar de studenten op school al aan begonnen waren, verder uitwerkten. Het onderwerp van alle voorstellen betrof de kinderopvang.

mbo Amstelveen
(Foto N. Faroque - 2012)

Studenten van het MBO College Amstelland in de raadzaal met Dorien Mijksenaar, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


De fracties presenteerden hun plannen vervolgens in het raadsdebat, dat werd voorgezeten door Maaike Veeningen. Elke fractie mocht in drie minuten zijn voorstel presenteren. De bedoeling van het debat was om andere fracties te overtuigen van het eigen voorstel. De fracties stelden vragen over elkaars voorstellen en gingen een levendig debat aan. Na een korte schorsing hadden enkele partijen elkaar gevonden en waren er nog twee voorstellen over.

De Partij van de Pedagogen en de Partij Kinderen van de Toekomst diende het voorstel ‘Kwaliteit’ in. Hierin maakte zij zich onder andere sterk voor betere (bij)scholing van de leidsters op de kinderopvang. De Belasting Partij en de Partij Recht voor Kinderopvang diende het voorstel ‘50/50’ in.

Zij maakten zich hierin sterk voor een 50/50 betalingsregeling tussen Rijk en ouders. Helaas werden op beide voorstellen evenveel stemmen uitgebracht. Hiertoe besloot de voorzitter het aanwezige publiek, 1e jaars studenten, mee te laten stemmen.

Bij de uiteindelijke stemming kreeg het voorstel ‘Kwaliteit’ de meerderheid van stemmen. Voor meer informatie over alle opleidingen van het MBO College Amstelland, kijk op www.rocva.nl/mbocollegeamstelland .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.