Bijgewerkt: 2 december 2023

Subsidiehoogte voor Beschermd Wonen in Amstelland blijft

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-01-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg en Gezondheid informeert de betrokkenen in Amstelland over de doorzetting van de subsidiering van bezuiniging beschermd wonen:

Geachte heer/mevrouw,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg en Gezondheid van de gemeente Amstelveen


Dit voorjaar heeft de gemeente Amsterdam besloten het subsidiebudget beschermd wonen met 4% te verminderen. Voor ons een verrassende keuze, aangezien er vanuit het Rijk geen bezuinigen op dit onderwerp zijn doorgevoerd. We hebben dit aangekaart bij de gemeente Amsterdam. Er is met de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg afgesproken, dat de bezuiniging niet zal gelden voor de beschermd wonen locaties in de Amstelland gemeenten. In de bijgevoegde brief van wethouder Van der Burg is deze afspraak schriftelijk bevestigd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder


De brief van Eric van der Burg (VVD) wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amsterdam:

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2015)

Eric van der Burg (VVD) wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amsterdam


Geachte heer Raat,

Met enkelen van u heb ik telefonisch overleg gehad over het financieel kader voor het Beschermd Wonen vanaf 2016. Graag zet ik de besproken lijn op een rij.

De gemeente Amsterdam is sinds 1 januari 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het beschermd wonen in de regio Amsterdam. U hebt als regiogemeente de centrumgemeente gemandateerd om deze taak voor u uit te voeren. De subsidie voor beschermd wonen in Amsterdam zal de komende jaren (2016-2018) verminderd worden met in totaal ca. 4%. De bezuiniging op de subsidie beschermd wonen is een Amsterdams besluit.

In het begin van de zomer is de lijn afgesproken, dat de vermindering van 4% op het subsidiebudget van de regiogemeenten in de komende jaren niet zal worden doorgevoerd. Ik hoop u middels deze brief op voldoende wijze voldoende geïnformeerd te hebben.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Beschermd Wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische, of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met lichte begeleiding. Een groot deel van de mensen blijft lange tijd in de beschermende woonvorm wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.