Bijgewerkt: 22 februari 2024

Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2024

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van de subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2023 en vertellen wij u meer over de regeling van 2024.

De subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024 is een regeling voor iedereen die de eigen woning wil verduurzamen: zowel woningeigenaren als huurders, kleine particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE's). De subsidie is beschikbaar voor energiebesparende maatregelen die leiden tot betere isolatie, ventilatie, duurzame verwarming of koeling van de woning.

Terugblik 2023. De subsidieregeling is de voorgaande jaren, en ook in 2023, een enorm succes geweest. Met de grote hoeveelheid aanvragen zijn vele inwoners van Amstelveen geholpen met het isoleren, ventileren en duurzaam verwarmen en koelen van hun woning. Op 25 juli 2023 is het subsidieplafond wegens groot succes door het college van B en W verhoogd. De regeling is op 8 november 2023 gesloten wegens het bereiken van het subsidieplafond. Er zijn in totaal 440 aanvragen ingediend, hiervan zijn 332 aanvragen toegekend. Hiervoor is een bedrag van € 364.320 uitgekeerd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2024)

Soort maatregelen en totaal gesubsidieerd bedrag per maatregel bij verduurzaming van bestaande woningen

Er kon subsidie aangevraagd worden voor 18 maatregelen. Subsidie voor een inductiekookplaat is het meest aangevraagd (24%, 105 keer). Gevolgd door vloer- en dakisolatie (15% en 12%). Een groot deel van de subsidiepot is uitgekeerd aan aanvragen voor dakisolatie (89.328 euro). Hierna volgt triple glas.

Subsidieregeling 2024. De subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024 draagt bij aan de duurzame ambitie om in 2040 onafhankelijk te functioneren van fossiele brandstoffen, dan moet alle energie afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Op 5 december 2023 is de Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen Amstelveen 2024 door het college vastgesteld. De evaluatie van de regeling van 2023 heeft tot een aantal concrete wijzigingen geleid:

•          Het maximale subsidiebedrag dat jaarlijks uitgekeerd kan worden per inwoner is € 7.000. Door het subsidiebedrag te maximeren geven wij meer inwoners de kans gebruik te maken van de subsidieregeling.

•          Het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen en natuurlijke koudemiddelen bij een (hybride) warmtepomp wordt gestimuleerd middels een aanvullende subsidie. Hiermee dragen wij bij aan een circulaire energietransitie.

•          Doe-het-zelvers kunnen voor dak- en vloerisolatie en isolerende voorzetwanden een percentage van de materiaalkosten gesubsidieerd krijgen. Niet iedereen kan of wil veel geld uitgeven aan het verduurzamen van de eigen woning. Als woningeigenaren relatief eenvoudige isolatiemaatregelen zelf uitvoeren, zijn zij gemiddeld 65% goedkoper uit.

•          Om het isoleren op een natuurvriendelijke manier te stimuleren, worden de kosten voor de maatregelen met als doel de spouwmuur natuurvrij te maken gesubsidieerd.

Communicatie. Er is op 5 december 2023 een persbericht gestuurd over de nieuwe regeling. Daarnaast blijven we onze inwoners informeren over de mogelijkheden van de subsidie. O.a. dat die gecombineerd kan worden met de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVvE), over de wijzigingen in de regeling en we koppelen de subsidie aan concrete acties (zoals de isolatieactie). Er worden diverse media ingezet zoals de website, nieuwsbrief, gemeentepagina, social media, sandwichborden, AmstelveenZ magazine en het Amstelveens Nieuwsblad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.