Bijgewerkt: 1 juli 2022

Subsidieregelingen kleine veiligheidsprojecten voortgezet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-01-2010

Ook in 2010 kunnen bedrijven en bewoners van Amstelveen subsidie aanvragen bij de gemeente voor het treffen van veiligheidsmaatregelen. Het college van B en W heeft besloten de bestaande regelingen voort te zetten.

Particulieren kunnen een subsidie aanvragen voor het verbeteren van kleine knelpunten op het gebied van veiligheid. Per veiligheidsproject bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 5.000. Voor het beveiligen van achterpaden bedraagt de subsidie maximaal 40% van de kosten met een maximum van € 2.000.

Ondernemers kunnen voor het treffen van veiligheidsvoorzieningen in hun bedrijf eveneens een vergoeding tegemoet zien. De start van de aanvraag is een veiligheidscan. Maatregelen die volgens de scan nodig zouden zijn, komen voor een subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 40 % van de kosten met een maximum van € 1000 per project. Formulieren voor het aanvragen van de subsidie zijn te downloaden via de website: Veiligheid in uitvoeringAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.