Bijgewerkt: 19 mei 2024

Succesvol Voorleesgroep Uithoorn moet stoppen

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
22-11-2013

Uithoorn - Zomaar een woensdagmiddag in een lokaal in 't Buurtnest, 17 kinderen van 5 t/m 7 zingen keihard 'Sinterklaas Kapoentje'. De kinderen genieten, ze hebben net naar een sinterklaasverhaal geluisterd over de dieren in de zee die ook een cadeautje kregen van de Sint. Straks is er voor ieder kind limonade, een koekje en een beetje aandacht doormiddel van samen (buiten)spelen of tekenen.

Zo gaat het al 9 jaar, de kinderen die hier komen weten niet beter. De vrijwilligers, waarvan een aantal zich al negen jaar  inzet, hebben deze kinderen bedeesd zien binnen komen, als peutertje bij de jongste groep, die nog steeds een lokaal verderop wordt voorgelezen. Menig Nederlandse uitdrukking leerden de kinderen van deze groep enthousiaste vrijwilligers.

Echter wij, de vrijwilligers zijn er vandaag niet helemaal bij, met onze gedachten. Wij weten iets, dat de kinderen nog niet weten. Van dit mooie project zijn de dagen geteld. Het project, dat ooit als een proef startte om kinderen met een taalachterstand te helpen en nu iedere week ruim 20 kinderen trekt, is vanaf januari 2014 definitief verdwenen uit de gemeente Uithoorn.

Op 18 december 2013 lezen we, de voorleesvrijwilligers, voor de allerlaatste keer voor. Nee, het is niet, omdat het project niet werkt, we hebben immers week in week uit meer dan twintig kinderen. Nee, het is om de doodsimpele reden, dat Natascha Halici, die het project aanstuurt, haar baan verliest.

halici Amstelveen
(Foto C. Willems - 2013)

Natascha Halici kinder- tienerwerkster naast Edwin Konijn, beheerder van 't Buurtnest in Uithoorn


Zij is één van de welzijnswerkers in dienst van Stichting Cardanus. Deze stichting zal vanaf 2014 niet meer bestaan. Tot voor kort leek het zo te zijn, dat een andere organisatie het welzijnswerk zou overnemen, maar de gemeente heeft besloten, dat zij wil nadenken over het welzijnswerk in Uithoorn. Mogelijk trekt de gemeente in de toekomst opnieuw een welzijnsorganisatie aan, maar wanneer en hoe, is voor iedereen onduidelijk. Met andere woorden op dit moment is er geen geld voor welzijnswerk.

Natascha Halici, die het coördinatiestokje afgelopen zomer overnam van Ria Swart, zorgt naast haar werk als jeugdwerker voor alles, dat er nodig is om het voorleesproject te laten draaien. Denk hierbij aan limonade, koekjes, het rooster, contacten met de bibliotheek en scholen, persberichten en nog vele andere zaken. Per eind december is zij ontslagen. Daarmee verliest het voorleesproject niet alleen zijn coördinator, maar ook zijn bestaansrecht.

In deze tijd van bezuinigingen zijn nu de kinderen aan de Europarei de klos, de gemeente Uithoorn stuurt deze kinderen doelbewust de straat op, omdat er nu domweg geen geld beschikbaar is om mensen als Natascha aan het werk te houden. Wij als vrijwilligers vinden het vreselijk om te stoppen met voorlezen, maar staan machteloos. Zonder coördinator kan het project domweg niet draaien. De gemeente verwacht van ons, de vrijwilligers, dat wij het project zonder hulp van buitenaf gaan draaien, helaas voelen wij ons daartoe niet in staat.

Met dit berichtje willen wij u, als inwoner van Uithoorn, op de hoogte stellen, wat er in uw gemeente speelt. Wilt u met uw kinderen nog een keer naar een verhaal komen luisteren, wacht dan vooral niet te lang! Wij lezen nog voor in ’t Buurtnest, iedere woensdagmiddag om half drie, tot en met 18 december voor alle kinderen van Uithoorn van 2 t/m 7 jaar. Voor ieder kind is er na het voorlezen limonade en een koekje. De elf voorleesvrijwilligers van het voorleesproject, locatie ’t Buurtnest Arthur van Schendellaan 59, 1422 LB Uithoorn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.