Bijgewerkt: 4 juli 2022

Taal op de werkvloer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-07-2010

De gemeente Amstelveen heeft sinds begin dit jaar 129 inburgeraars een traject aangeboden. Daarmee heeft zij van het rijk een bonus van ruim een ton gekregen, omdat zij aan haar doelstelling wat betreft inburgering heeft voldaan.

In 2010 is de inburgering in Amstelveen een nieuwe fase ingegaan. Doel is om meer inburgeraars te bereiken dan voorheen, met name de inburgeringsbehoeftigen: mensen, die niet verplicht zijn in te burgeren, maar die nog onvoldoende Nederlands spreken om volledig te kunnen participeren.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat


Om dit te bereiken zijn de mogelijkheden binnen de gemeente verruimd, door de inkomensgrens voor inburgeraars te laten vervallen en de werving te intensiveren. Het komende half jaar gaat de gemeente in samenwerking met Kinderrijk en Cardanus voor deze groep kinderopvang verzorgen. Ze hoopt zo ook de vrouwen met opvoedingstaken te bereiken.

Deze groep is erg belangrijk omdat zij gedurende de dag veel met hun kinderen communiceert. Als deze vrouwen geen Nederlands spreken, groeien de kinderen met taalachterstand op. Een tweede groep, die extra aandacht behoeft zijn de werkenden. Zij hebben vaak geen tijd om op les te gaan. In samenwerking met werkgevers wil de gemeente voor hen het traject ‘Taal op de werkvloer’ starten.  

VVD wethouder Herbert Raat van inburgering:’Inburgering is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat je volledig deel kunt nemen aan de maatschappij. Gelukkig zijn we erin geslaagd onze doelstelling te bereiken. Dit is overigens voor een groot deel te danken aan het werk van mijn voorganger, Dolf Veenboer. Het extra geld kunnen we goed gebruiken. We nemen het mee bij de begrotingsbehandeling van 2011’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.