Bijgewerkt: 14 april 2021

Taalontwikkeling in de Amstelveense kinderopvang

Nieuws -> Informatief

Bron: Bibliotheek Amstelland
24-10-2017

De Bibliotheek Amstelland en vier vestigingen van KinderRijk in Amstelveen werken met 'Boekstart in de Kinderopvang' gericht aan leesplezier en taalontwikkeling van de allerjongsten. Het programma is onderdeel van Kunst van Lezen (OCW) en biedt ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers (PM'ers), een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Dit alles om het leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar) te bevorderen. Ook worden de drie educatieve interactievaardigheden van de PM'ers Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering en Begeleiden van interacties tussen kinderen versterkt en de ouderbetrokkenheid vergroot.KinderRijk Directeur Muriëlle Springer: 'Voorlezen en samen lezen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind. Het is goed voor onder andere de taalontwikkeling en concentratie. We hebben deze afgelopen Kinderboekenweek zelfs een eigen KinderRijk boek uitgebracht, met als thema Griezelen.' Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland vult aan: 'Bij de verschillende overheden is er zorg over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Boekstart in de Kinderopvang werkt, samen met bijvoorbeeld Boekstart voor Baby’s en De Bibliotheek op School, aan preventie door leesonderwijs en leesplezier centraal te stellen in een doorlopende leerlijn.” De leesmediaconsulenten van de Bibliotheek Amstelland helpen KinderRijk de programmadoelstellingen te verwezenlijken. Download: Boekstart in de kinderopvang Ervaringen uit de praktijk pdf 32 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.