Bijgewerkt: 23 juni 2024

Taaltip: zich storen aan

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
12-03-2012

'Ik stoor me aan zijn gedrag' is een goede zin. Zich storen aan betekent hetzelfde als zich ergeren aan. Daarnaast komt storen vaak voor in zich niet storen aan en zich nergens aan storen, bijvoorbeeld: 'Hij stoort zich nergens aan en gaat gewoon door met de wedstrijd.'

Sommige mensen denken, dat de constructie zich storen aan niet correct is: zij zouden de zin 'Ik stoor me aan zijn gedrag' willen vervangen door 'Zijn gedrag stoort mij/me.' Net als bij ergeren zijn echter beide constructies juist.

Bij het werkwoord irriteren is er wél maar één mogelijkheid: alleen 'Zijn gedrag irriteert mij/me' is een goede zin; 'Ik irriteer me aan zijn gedrag' wordt afgekeurd. Juist zijn dus:

- Ik stoor me aan zijn gedrag
- Ik erger me aan zijn gedrag
- Zijn gedrag stoort me
- Zijn gedrag ergert me
- Zijn gedrag irriteert me


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.