Bijgewerkt: 25 mei 2024

Tafel van Alders bereikt akkoord ivm idle reverse thrust

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2011

In goed overleg tussen alle partijen aan de Tafel van de Alders is een akkoord bereikt over de toepassing van Idle Reverse Thrust. Dit akkoord is bereikt op basis van de uitkomsten van verschillende onderzoeken en gesprekken hierover aan de Tafel van Alders.

Sinds 2007 geldt als proef voor vliegers die overdag op Schiphol landen een advies om te remmen met de wielremmen na de landing, terwijl de motoren met stationair vermogen remmen: ‘Idle Reverse Thrust’. Deze manier van remmen produceert minder geluid. Dit advies geldt voor alle landingsbanen behalve de Schiphol-Oostbaan, omdat deze baan hiervoor te kort is. De maatregel zorgt ervoor dat met name in Vijfhuizen de hinder van landende vliegtuigen afneemt.

Vliegtuigmotor Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Reverse thrust, de tijdelijke omleiding van de uitlaatgassen van een vliegtuigmotor, of wijzigen van de bladhoek, zodat de geproduceerde stuwkracht naar voren is gericht, in plaats van naar achteren en daardoor wordt het geluid minder


De partijen aan de Alderstafel hebben besloten dat het advies aan de gezagvoerders geldt voor de randen van de dag en in de nacht (te weten: tussen 21.30 ’s-avonds en 06.30 uur ‘s-ochtends). Hoewel het advies voor de toepassing van ‘Idle Reverse Thrust’ overdag niet geldt, is de verwachting dat een deel van de vliegers overdag toch ‘Idle Reverse Thrust’ zal toepassen.

De reden voor het akkoord is dat zo min mogelijk start- en landingsbanen worden ingezet. De toepassing van ‘Idle Reverse Thrust’ overdag kan leiden tot het eerder of intensiever gebruiken van een extra landingsbaan wat niet in lijn is met eerder door de Tafel van Alders gemaakte afspraken.

Als de veiligheid in het geding is, mag de vlieger altijd besluiten te remmen met vol vermogen op de motor. De vlieger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de vliegveiligheid.

Het doel van de Tafel van Alders is om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving tot 2020. Idle Reverse Thrust overdag is een van de onderwerpen die aan de Tafel van Alders is besproken.

Jaarlijks wordt vastgesteld of op basis van het verwachte verkeersaanbod de periode waarbinnen het advies voor de toepassing van ‘Idle Reverse Thrust’ geldt, kan worden gehandhaafd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.