Bijgewerkt: 26 mei 2024

Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP volgens het Centraal Planbureau

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
19-09-2018

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante (van te voren) de budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning 2019 MEV 2019 ( pdf 84 pagina’s) zijn verwerkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Centraal Planbureau heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien


GroenLinks, PvdA en SP intensiveren in hun gezamenlijke tegenbegroting voor 2019 per saldo 5,9 mld euro. De partijen trekken met name extra geld uit voor een verlaging van het verplicht eigen risico met 195 euro. De partijen verzwaren de EMU-relevante lasten met 6 mld euro. De partijen houden in hun tegenbegroting het EMU-saldo in 2019 ex ante afgerond onveranderd ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV). Lees ook het document: Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP (pdf 12 pagina’s).

Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid. Het terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering. Deze notitie presenteert, zoals gebruikelijk alleen de ex ante budgettaire effecten voor 2019.2 Voor berekeningen van de korte termijn macro-economische en koopkrachteffecten ontbreekt de tijd. De rapportage richt zich op maatregelen met een budgettair beslag van minimaal 100 mln euro in 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.