Bijgewerkt: 17 april 2024

The City Beach Amstelveen komt steeds dichterbij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Rob de Ruyter
14-06-2016

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken in verband met het zwembad in de Poel:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen omtrent het bad in de Poel. Zoals u weet, is de voorlopige voorziening opgeheven en mogen de werkzaamheden worden hervat. De bodemprocedure bij de Raad van State dient nog. De zitting hiervoor vindt naar verwachting plaats in het najaar. Verder heeft de bezwaarmaker een Wob-verzoek gedaan, waarvoor deze week de documenten worden verstrekt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


In de laatste week van juli 2016 worden de pontons getransporteerd naar de Poel. Bij het zoeken naar een nieuwe transportdatum moest rekening gehouden worden met de beperkte beschikbaarheid van de transportmiddelen en met de evenementenplanning in het Amsterdamse Bos, omdat een deel van het bos niet toegankelijk is voor verkeer tijdens het transport. Helaas is transporteren eerder dan eind juli niet mogelijk. Na het transport en plaatsen van de pontons moet de voorziening in bedrijf genomen worden, waaronder het plaatsen van nutsaansluitingen, het zomerklaar maken van de zwembadinstallatie en het opbouwen van de bar, tent en horeca-unit. Dit duurt ongeveer 4 weken, wat zou betekenen dat het bad op z’n vroegst pas eind augustus in gebruik zou kunnen worden genomen. De zomer is dan bijna voorbij. In overleg met de exploitant hebben we besloten het bad in het voorjaar van 2017 te openen. Het bedrijfsklaar maken wordt daarom in het vroege voorjaar van 2017 gepland.

Op 14 juni 2016 werd het contract met de exploitant getekend. De nieuwe recreatievoorziening aan de Poel gaat geëxploiteerd worden door het lokale ondernemersechtpaar Rob en Melissa de Ruyter. Zij zijn sinds 2014 eigenaar van Indoor Jumping in Amstelveen. Een indoor trampolinecentrum met sinds kort ook een karaoke party room. Ook zijn zij mede-eigenaar geweest van Spa Zuiver in Amsterdam. Ze hebben dus ruimschoots ervaring met leisure, sport en horeca.

Ze hebben er ontzettend veel zin in om ook van het zwembad met terras aan de Poel een mooie nieuwe recreatieplek te maken en gaan ook andere aantrekkelijke buiten activiteiten organiseren, zoals fitness bootcamps en suppen. SUP is de afkorting van Stand Up Paddling en is een nieuwe populaire sport. Op grote stabiele surfboards beweeg je jezelf peddelend voort. Deze zomerse buitenactiviteiten vormen een mooie aanvulling op de huidige indoor evenementen van de exploitanten.

Om komende zomer alvast een voorproefje te geven, zijn de ondernemers van plan om in de zomervakantie een SUP-evenement voor kinderen te organiseren in de Poel. Natuurlijk zijn ze teleurgesteld, dat de Amstelveners deze zomer nog niet kunnen zwemmen, maar ze zijn aan boord om voor de langere termijn van de Poeloever een aantrekkelijke en laagdrempelige plek te maken voor een brede doelgroep. Naast een plons in het bad, bieden de pontons ruimte voor 150 mensen om te genieten van de mooie Poel.

De pontons zijn vrij toegankelijk om een consumptie van de horecagelegenheid te nuttigen en voor het zwemmen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook de andere (sportieve) activiteiten dragen bij aan een aantrekkelijke plek aan de zuidkant van het Amsterdamse Bos en vertrekpunt om verder het bos in te gaan. Op termijn wordt de voorziening wellicht uitgebreid met een paviljoen op de oever voor een jaarrond exploitatie. Op dit moment worden de plannen hiervoor nader onderzocht en uitgewerkt.

Hoogachtend, Maaike Veeningen wethouder Economische Zaken


The City Beach Amstelveen komt steeds dichterbij

Op dinsdagmiddag 14 juni 2016 heeft mevrouw ir. Tabitha van Hove in de naam van de gemeente Amstelveen het voorlopige exploitatie- en huurcontract getekend met de heer Robertus Gerardus de Ruyter, eigenaar van Jumpers Indoor om in 2017 het strand aan de Noordelijke Poeloever openen.

De gemeente heeft de wens om de recreatiemogelijkheden aan de Poel te vergroten en om daar een stadsstrand met horeca- en zwemgelegenheid te realiseren. De partijen zijn voornemens een huurovereenkomst af te sluiten ten aanzien van het drijvende horeca- en zwembadcomplex, bestaande uit een vijftal aan elkaar gekoppelde betonnen pontons met een drijvende bar, kleine keuken en terras als ook drijvend zwembad (deels overdekt), inclusief machinekamer met waterzuiveringsinstallatie, perron/terrasruimte met balustrade, sanitair (toiletten, kleedruimtes en buitendouches) en loopbrug, dus het drijvende horeca- en zwembadcomplex.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Melissa en Rob de Ruyter beantwoorden de vele vragen van de aanwezige journalisten over het nieuwe zwembad aan de Poel op 14 juni 2016 in het raadhuis


Het doel van de aankoop van een drijvend zwembad: De gemeente Amstelveen heeft het drijvende zwembad van Waternet gekocht met als doel een aantrekkelijke recreatiefaciliteit creëren aan de Poel. Toegankelijk voor een grote doelgroep met een De Poel behoort tot een beschermd natuurgebied. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee. De druk op de natuur, maar ook op de woongebieden mag niet onacceptabel groot zijn. Het zwembad zelf is laag ontworpen om de zwemmers het gevoel te geven, dicht bij het natuurwater te zijn.

Het plan van de bovengenoemde ondernemers omvat de exploitatie van het zwembad en het terras met de bar, maar ze voegen hier nog een aantal aantrekkelijk activiteiten aan toe, zoals; SUPPEN (Stand Up Padling), buiten koken, fitness bootcamps en groepsactiviteiten om de exploitatie van het zwembad te vergemakkelijken. Het plan is eenvoudig van opzet en valt uitstekend binnen de wensen en eisen die aan het project gesteld worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening, ondernemer Rob de Ruyter, Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken en Melissa de Ruyter na de ondertekening van het voorlopige exploitatie- en huurcontract van het zwembad aan de Poel op het raadhuis op 14 juni 2016. De ondernemers willen het zwembad in de zomer van 2017 openen


Rob en Melissa de Ruyter hebben een duidelijk beeld voor ogen, hoe het paviljoen eruit moet komen te zien en wat dit paviljoen moet bieden. Als het aan hun ligt faciliteert dit paviljoen de wandelaars en spotters in het gebied en biedt het de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en drankje van de natuur te genieten.

Rob de Ruyter zelfstandig assurantietussenpersoon geweest en hierdoor een gezond gevoel voor financiën ontwikkeld. Hoewel hij en zijn vrouw prima in staat zijn om een sluitende exploitatie te maken hebben zij door een gespecialiseerd externe bureau second opinion laten uitvoeren Zowel de ondernemers zelf als het externe bureau komen tot de conclusie, dat de exploitatie winstgevend moet kunnen draaien. Uit de berekening blijkt tevens de huur die betaald kan worden aan de zonder, dat het een gezonde exploitatie in de weg staat.

De financieringsopbouw is eenvoudig. Het zwembad wordt gehuurd van de gemeente Amstelveen die zelf zorg draagt voor het groot onderhoud. De enige kosten die gemaakt moeten worden is de aanschaf van de inventaris, het klein onderhoud, de huur, de lonen, de marketingcampagne en de financiering van het aanloopverlies. Hiervoor hebben de ondernemers een vrij beschikbare reserve van 80.000 euro geoormerkt. De ondernemers willen het zwembad in het voorjaar van 2017 openen. Rob de Ruyter gaf aan, dat er voor de naam van het zwembad een wedstrijd wordt gestart tussen de Amstelveners die hun naamsuggestie kunnen insturen naar communicatie@amstelveen.nl tot 1 augustus 2016 onder vermelding naam Zwembad aan de Poel.

Historie:

VVD-Amstelveen heeft het op 19 november 2012 gemeld in een bericht: 'De VVD-fractie wil graag de mogelijkheden onderzoeken voor een stadsstrand aan de Poel in Amstelveen. In het verleden gingen diverse initiatieven verloren, omdat deze te duur, of onuitvoerbaar leken. Tom Ponjee, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen: 'Ik heb mij de afgelopen weken echter verdiept in dit onderwerp en er zijn volgens mij volop onbenutte kansen. Denk aan de Amsterdamse watervisie, de geslaagde praktijkvoorbeelden uit Utrecht, Amsterdam en Alkmaar en een subsidieprogramma van de provincie Noord-Holland'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tom Ponjee VVD-Amstelveen gemeenteraadslid in 2012


Ik heb een overzicht van onze ideeën en een bericht op onze website geplaatst. Dit kunnen jullie bekijken via: http://www.vvd-amstelveen.nl/poelstrand_21221  Op deze website staat een uitgebreid overzicht van onze ideeën, de toegevoegde waarde en de historie van het project. De komende week zal ik schriftelijke vragen over dit onderwerp indienen om alvast wat zaken te laten uitzoeken door het college. De komende winter gaan wij in gesprek met de Amstelveners om hun ideeën mee te nemen alvorens wij een definitief voorstel indienen. Ik wil dit namelijk serieus gaan aanpakken.' Als alles volgens de plannen loopt, zal 5 jaar na dato het strand aan de Poel realiteit worden.

Historische recreatie aan de Poel

Op 7 juli 1934 werd het eerste Amstelveense zwembad geopend. Het bad was in de veenplas de Poel gelegen. Al direct na de opening trok het zwembad behoorlijk veel bezoek, zodat het aantal personeelsleden werd verdubbeld van drie tot zes personen. Ook het toezicht bij het zwemmen liet niets te wensen over. Badmeester Bijlsma was een gediplomeerd en ervaren zwemmer, wiens ogen steeds gaan over alle bassins'. In de Tweede Wereldoorlog is de houten opbouw van het bad in de Amstelveense kachels verdwenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Luchtfoto van het zwembad aan de Poel in juli 1969 in het Oude Dorp van Amstelveen. Er waren twee grote zwembaden. De rechter was verdeeld in het peuterbad, ook wel pierebad genoemd en achter de muur van dat badgedeelte was het kleuterbad, inclusief waterval. Het linker zwembad was het diepe, dat van één meter uitliep tot een diepte van 3 meter. Aan die zijde waren ook de lage en de hoge duikplank te vinden. Als de kinderen van de Mariaschool tijdens hete zomerdagen in plaats van gym in de zaal, mochten gaan zwemmen, dan zaten de nonnen aan de thee bij restaurant Villa 'd Este. De kleedhokjes waren nog gescheiden in een rij voor de mannen/jongens links, daartussen in de Hoofdingang van het zwembad en de kleedhokjes rechts voor de meisjes en de vrouwen. Achter het zwembad lag het Poelveld, waar eenieder na het zwemmen nog lekker kon zonnebaden


Op 14 juli 1951 werd het nieuwe zwembad 'Lucas Pesiebad' geopend. Het was gelegen aan de Badlaan, de vroegere Thorbeckeweg. Hier konden veel Amstelveners voor het eerst zwemles krijgen. Het water was niet verwarmd. Als het kouder dan 15 graden Celsius was, ging de zwemles niet door. Vooral in de kinderbaden was het soms niet te harden van de kou, zowel onder als boven water.

Bij goede resultaten kon men verschillende diploma's halen. Het A-diploma, borst en rugzwemmen inclusief watertrappelen. Het B-diploma met dezelfde onderdelen, inclusief springen, of duiken van de lage duikplank en met kleren aan 7 meter onder water zwemmen. Het speciale diploma was het Pesie-diploma, waarbij het neerkwam op uithoudingsvermogen bij het vele baantjes trekken op rug en buik. Dit diploma werd afgeschaft, toen de gemeente de naam Lucas Pesiebad in De Poeloever veranderde.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.