Bijgewerkt: 26 juni 2022

The Indian Colour Festival - Holi 2019 in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Bridging The Gap Foundation
23-03-2019

On Sunday 24th March 2019, Bridging The Gap Foundation is celebrating the Indian Colour Festival - Holi, to signify the start of Spring at the Emergohal (Langs de Akker 3, Amstelveen) from 12:30 -16:30. There are 5 foodstalls so there's no chance for you to go hungry either!

This the most colour festival to take place welcoming people from all communities to come together and play with colour powder. The powder is 100% organic and biodegradable, won't harm you or the environment. This multicultural event is possible amongst all age group with a reach of more than 1000 participants. Bridging the Gap Foundation is a non-profit organization founded 10 years ago in Amstelveen with the aim to integrate the Indian expat community to the Netherlands and to encourage two way integration between the expats and the local community. This is done through  number of ways such as events, workshops, seminars and social media sharing. We work together with people in order to help them settle in their new environment.

Holi (Sanskrit: होली Holī) is a popular ancient Hindu festival, originating from the Indian subcontinent. It is celebrated predominantly in India and Nepal, but has also spread to other areas of Asia and parts of the Western world through the diaspora from the Indian subcontinent. Holi is popularly known as the Indian 'festival of spring', the 'festival of colours', or the 'festival of love'. The festival signifies the arrival of spring, the end of winter, the blossoming of love, and for many a festive day to meet others, play and laugh, forget and forgive, and repair broken relationships.

The festival also celebrates the beginning of a good spring harvest season. It lasts for a night and a day, starting on the evening of the Purnima (Full Moon day) falling in the Vikram Samvat Calendar, a Hindu calendar month of Falgun, which falls around middle of March in the Gregorian calendar. The first evening is known as Holika Dahan (burning of demon holika) or Chhoti Holi and the following day as Holi, Rangwali Holi, Dhuleti, Dhulandi, or Phagwah.

Holi is an ancient Hindu religious festival which has become popular with non-Hindus as well in many parts of South Asia, as well as people of other communities outside Asia. In Mughal India, Holi was celebrated with such exuberance that commoners of all castes could throw colour on the Emperor. In addition to India and Nepal, the festival is celebrated by Indian subcontinent diaspora in countries such as Jamaica, Suriname, Guyana, Trinidad and Tobago, South Africa, Malaysia, the United Kingdom, the United States, Canada, Mauritius, and Fiji. In recent years the festival has spread to parts of Europe and North America as a spring celebration of love, frolic, and colours.

Foto Amstelveen
(Foto Steven Gerner/Wikipedia - 2013)

Meer dan 80.000 deelnemers tijdens het The Indian Colour Festival- Holi op 30 maart 2013 met in de achtergrond de Sri Radha Krishna Tempel Spanish Fork, in Utah, Verenigde Staten


Op zondag 24 maart 2019 viert Stichting Bridging The Gap het Indian Colour Festival - Holi, ter gelegenheid van de start van de lente in de Emergohal (Langs de Akker 3, Amstelveen) van 12:30 tot 16:30 uur. Er zijn 5 eetstalletjes, dus ook voor u is er geen kans om honger te lijden! Dit is het meest kleurrijke festival dat plaatsvindt en waar mensen uit alle gemeenschappen samenkomen om met kleurpoeder te spelen. Het poeder is 100% biologisch en biologisch afbreekbaar, is niet schadelijk voor u of het milieu. Dit multiculturele evenement is mogelijk voor alle leeftijdsgroepen met een bereik van meer dan 1000 deelnemers.

Bridging the Gap Foundation is een non-profit organisatie die 10 jaar geleden in Amstelveen is opgericht met als doel om de Indiase expat community naar Nederland te integreren en om tweerichtings-integratie tussen de expats en de lokale gemeenschap te bevorderen. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door middel van evenementen, workshops, seminars en social media sharing. We werken samen met mensen om hen te helpen zich te vestigen in hun nieuwe omgeving.

Holi (Sanskriet: होली Holī) is een populair oud hindoeïstisch festival, afkomstig uit het Indiase subcontinent. Het wordt voornamelijk gevierd in India en Nepal, maar heeft zich ook verspreid naar andere gebieden in Azië en delen van de westerse wereld via de diaspora van het Indiase subcontinent. Holi staat in de volksmond bekend als het Indiase 'festival van de lente', het 'festival van de kleuren', of het 'festival van de liefde'. Het festival betekent de komst van de lente, het einde van de winter, de bloei van de liefde, en voor velen een feestelijke dag om anderen te ontmoeten, te spelen en te lachen, te vergeten en te vergeven, en gebroken relaties te herstellen.

Het festival viert ook het begin van een goed voorjaarsseizoen. Het duurt een nacht en een dag, te beginnen op de avond van de Purnima (Volle Maan dag) die valt in de Vikram Samvat kalender, een hindoe kalendermaand van Falgun, die rond half maart valt in de Gregoriaanse kalender. De eerste avond staat bekend als Holika Dahan (het verbranden van de demon holika) of Chhoti Holi en de volgende dag als Holi, Rangwali Holi, Dhuleti, Dhulandi of Phagwah.

Holi is een oud Hindoeïstisch religieus festival dat ook populair is geworden bij niet-Hindoes in vele delen van Zuid-Azië, maar ook bij mensen van andere gemeenschappen buiten Azië. In Mughal India werd Holi gevierd met zo'n uitbundigheid dat gewone mensen van alle kasten kleur op de keizer konden gooien. Naast India en Nepal wordt het festival gevierd door Indiase subcontinentale diaspora in landen als Jamaica, Suriname, Guyana, Trinidad en Tobago, Zuid-Afrika, Maleisië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Mauritius en Fiji. In de afgelopen jaren heeft het festival zich verspreid naar delen van Europa en Noord-Amerika als een lentefeest van liefde, stoeien en kleuren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.