Bijgewerkt: 25 juni 2022

Thema-avond over Basisinkomen in de Buurtkamer KKP

Nieuws -> Informatief

Bron: Monique van Rossum
17-09-2016

GroenLinks-Amstelveen organiseert in samenwerking met de Buurtkamer Keizer Karelpark op woensdag 21 september 2016 een discussieavond over de voordelen en de nadelen van het Basisinkomen. Hoe gaan we dit betalen? Wat is het resultaat van experimenteren? Basisinkomen is een vast (maand)inkomen, dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt zonder inkomenstoets of werkverplichting.

19.30 uur inloop met koffie en thee

20.00 uur inleiding Alexander de Roo, Vereniging Basisinkomen

20.30 uur Visie Monique Sparla, Vrouwenpartij

Na afloop discussie. Avondvoorzitter Stieneke Kruijer. Locatie: Buurtkamer Keizer Karelpark, Lindenlaan 75 Amstelveen. Toegang is gratis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Stieneke Kruijer gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen


Basisinkomen?

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan elke burger/inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten, of vermogen deze beschikt. Met basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld. Of het basisinkomen gelijk moet zijn aan een minimum inkomen is onderwerp van discussie. Het basisinkomen kan ook als een basis voor een minimum inkomen worden gezien. Het minimuminkomen wordt door de EU gesteld op 60% van het mediane inkomen. In geval van voorwaardelijkheid van toekenning spreekt men niet meer van een basisinkomen, maar van een uitkering.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen heeft de volgende vier kenmerken: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een volwaardig bestaan in de maatschappij te kunnen leiden.

-Universeel: elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op het basisinkomen.

-Individueel: het basisinkomen wordt per persoon uitgekeerd, en dus niet op basis van een gezin, of huishouden.

-Onvoorwaardelijk: het basisinkomen is een mensenrecht zonder werkverplichting of inkomenstoets.

-Hoog genoeg: het bedrag moet hoog genoeg zijn om een waardige levensstandaard mogelijk te maken, die overeenkomt met de sociale en culturele standaard van het desbetreffende land.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.