Bijgewerkt: 2 december 2023

Thuiskopieheffingen gaan 30 % omlaag in 2015

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-10-2014

De thuiskopieheffingen dalen met ingang van 1 januari 2015 met 30 %. Dit betekent een heffing van 3,50 euro op desktop pc’s, notebooks, smartphones, telefoons met MP3 spelers, tablets, HDD recorders en settopboxen met harde schijf. Portable audio-/videospelers krijgen een heffing van 1,40 euro. Voor externe HDD-drives en e-readers geldt straks een bedrag van 0,70 euro. Bij de aanschaf van een cd-rom, of dvd geldt het laagste tarief: 2 eurocent.

Dit staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ,waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft eerder dit jaar geoordeeld, dat het maken van een privé-kopie van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde prestaties uit een illegale bron niet is toegestaan en ook niet heffingsplichtig is.

Staatssecretaris Teeven heeft de Stichting onderhandelingen thuiskopievergoeding (SONT) gevraagd aan te geven welke thuiskopieheffingen passend zijn na het arrest van het Hof van Justitie. De SONT heeft onlangs advies uitgebracht op basis, waarvan de nieuwe bedragen voor de thuiskopieheffingen zijn vastgesteld.

De thuiskopieheffingen zijn ingesteld als compensatie voor het nadeel, dat rechthebbenden ondervinden als gevolg van het maken van kopieën voor eigen studie, of gebruik van beschermde werken zoals muziek, boeken en films. Stichting de Thuiskopie int en verdeelt deze auteursrechtvergoedingen voor en aan rechthebbenden door middel van verdeelorganisaties. De ministerraad heeft ermee ingestemd de AMvB voor spoedadvies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de nieuwe regeling, het advies van de Raad van State, alsmede het advies van de SONT worden openbaar bij plaatsing van de AMvB in het Staatsblad.

Thuiskopieheffing?

De thuiskopievergoeding compenseert makers en artiesten voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.