Bijgewerkt: 3 juli 2022

Tijdens de nacht geen vrachtwagens

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-12-2007

De gemeente Amstelveen wil een vrachtwagenverbod instellen op de Keizer Karelweg zuid en de Van der Hooplaan tussen 22.00 en 6.00 uur. Dit om geluidsoverlast van het doorgaande vrachtverkeer tegen te gaan.


Bewoners van de wijk Keizer Karelpark ervaren het vrachtverkeer als een probleem. Wethouder Verkeer Joss Tabak:” Het is moeilijk om hier iets aan te doen zonder dat je het probleem verschuift naar omliggende wijken. Daarnaast bevoorraden vrachtwagens ook winkels en bedrijven die zich hier bevinden. Een algeheel verbod is dus niet haalbaar”.

Vd Hooplaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Overdag rijden zeer grote vrachtwagens door de Van de Hooplaan. Dit is ook de route van de vrachtwagens van de Bloemenveiling Aalsmeer. In plaats van via de N201 en via Schiphol de A4, of andersom de A2 te pakken, vinden de vele chauffeurs deze route richting de A9 veel korter.


Hier is niet alleen geluidsoverlast, maar ook van de diesel uitlaatgassen en fijnstof hebben de hier wonenden veel hinder. Volgens de wethouder is een algeheel verbod niet haalbaar. Bij een verbod voor de vrachtwagens van de Bloemenveiling zou het al veel rustiger en gezonder zijn voor de bewoners van Amstelveen


Overlast

Om de overlast toch te verminderen, kiest de gemeente samen met het wijkplatform Keizer Karelpark voor deze oplossing. Naast het plaatsen van verkeersborden in de wijk is de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat om de bebording op de omliggende rijkswegen aan te passen. Ook gaat zij in samenwerking met de bloemenveiling chauffeurs informeren over de nieuwe verkeersituatie. Daarnaast attendeert de gemeente hen op alternatieve routes voor overdag.

Verkeersbesluit

Er is een verkeersbesluit nodig om het verkeersvoorstel officieel te bekrachtigen. De gemeente publiceert dit binnenkort in het Amstelveens Weekblad. Belanghebbenden kunnen na deze bekendmaking gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.