Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 vuurwerk afsteken is verboden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-12-2021

Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 is verkopen, vervoeren en afsteken van oudejaarsvuurwerk verboden. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg al een lange tijd te hoog.

Net als vorig jaar geldt dit jaar een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Om zorgpersoneel, politie, handhavers en andere hulpverleners niet nog zwaarder te belasten, is het afsteken, vervoeren en verkopen van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw verboden – meldt de gemeente Amstelveen.

Het vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten en sierfonteintjes. Dit vuurwerk is minder gevaarlijk. Toch gebeuren er ook met dit soort vuurwerk regelmatig ongelukken. Draag daarom altijd een vuurwerkbril. Gebruik aansteeklont en houd voldoende afstand.Met het vuurwerkverbod wil het kabinet voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moeten. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg al lange tijd te hoog. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 gingen bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. In 2020-2021 daalde dit aantal naar een kleine 400 slachtoffers door het vuurwerkverbod.

Carbidschieten verboden. Carbidschieten valt niet onder vuurwerk. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan is een verbod op het bezitten en gebruiken van carbid opgenomen in de plaatselijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening).

Boetes. Op het niet naleven van de vuurwerkregels staan stevige boetes en mogelijk een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. Op vrijdag 31 december 2021 sluit de gemeente de ondergrondse papiercontainers af. Zet geen papier en karton naast de container. Dit kan gebruikt worden om brand te stichten. Op maandag 3 januari 2022 zijn de ondergrondse containers open. Laten we samen voor een veilige jaarwisseling in Amstelveen gaan! Lees ook: https://www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/vergunningen_overig_vuurwerk-afsteken

Welke boetes en straffen krijg ik voor het bezitten of afsteken van verboden vuurwerk? De minimale boete die u kunt krijgen is € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink hoger worden. Vuurwerk inleveren kan bij uw gemeente of milieudienst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.