Bijgewerkt: 3 december 2022

Toch persoonsgebonden budget voor de palliatieve zorg

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
16-09-2010

Minister Ab Klink (VWS) heeft op 14 september 2010 besloten om het toch mogelijk te maken om persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen voor palliatieve zorg. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er op zich voldoende palliatieve zorg in natura beschikbaar is, maar dat hij van oordeel is, dat de keuzevrijheid van cliënten in de laatste levensfase zeer belangrijk is.Verder wordt het ook weer mogelijk een pgb aan te vragen bij:  • het overschrijden van wettelijke termijnen van indicatiestelling en het afgeven van een toekenningsbeschikking en

  • een tijdelijke opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis langer dan twee maanden.


Vanaf 1 juli 2010 tot in ieder geval het einde van dit jaar kunnen mensen geen persoonsgebonden budget meer krijgen. Nieuwe aanvragers kunnen kiezen voor zorg in natura. Ook is het mogelijk om op een pgb-wachtlijst te worden geplaatst. Het besluit is genomen vanwege de forse overschrijding van het budget voor de pgb’s.

Al eerder zijn in overleg met de Tweede Kamer drie groepen van de afgekondigde pgb-stop uitgezonderd. Het gaat dan om de volgende groepen:  • mensen die gebruik willen maken van een wooninitiatief dat zonder het verlenen van het persoonsgebonden budget in zijn bestaan of voortbestaan wordt bedreigd en de zorg voor overige in het initiatief verblijvende cliënten in gevaar komt

  • mensen met een verblijfsindicatie waarvoor geen geschikt extramurale zorg-in-natura aanbod beschikbaar is kunnen een pgb aanvragen

  • kinderen die na behandeling in het ziekenhuis medisch specialistische zorg thuis nodig hebben in aanmerking komen voor een pgb.


Bij de introductie van pgb nieuwe stijl in 2003 was er nog sprake van ruim 50.000 budgethouders, inmiddels maken meer dan 120.000 budgethouders gebruik van een pgb.

Klink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ab Klink (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is.

Persoonsgebonden budget?

Mensen kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf de zorg regelen, die zij door ziekte, handicap of ouderdom thuis nodig hebben. Zo kunnen zij de zorg kiezen, die ze willen. Ze krijgen een geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of begeleiding kunnen kopen.

Uitleg over het gemeentelijk persoonsgebonden budget, voor huishoudelijke hulp en voorzieningen als een rolstoel, staat in het onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.