Bijgewerkt: 18 mei 2024

Toename van het aantal leerlingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-06-2016

Zowel bij het basisonderwijs als bij het voortgezet onderwijs is sprake van een groei van het aantal leerlingen in Amstelveen. Dat vraagt om het vergroten van de huisvestingscapaciteit. Het college stelt voor om in totaal 31,9 miljoen euro te investeren in onderhuisvesting. Het daarbij om het aanpassen van bestaande gebouwen en het realiseren van nieuwbouw. Het zijn uitkomsten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs


Prognoses geven aan, dat het aantal leerlingen binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de komende jaren verder stijgt. Wil je deze leerlingen huisvesten dat moet er capaciteit bij. Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs: “Onderwijs is een van de speerpunten van ons college. We hebben een hoge standaard in Amstelveen en dat willen we houden. Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast biedt het een plek waar docenten goed les kunnen geven. Daarom investeren we dus in goede huisvesting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De ingang van het Hermann Wesselink College aan de Startbaan 3


Zo stellen we bij de Kadernota 2017 voor om 21 miljoen euro te investeren in de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC). Dat is veel geld maar hard nodig om het HWC het groeiend aantal leerlingen een plek te bieden. Daarnaast verhuist speciale school De Wending naar het gebouw van De Schakel, dat daarmee een uitbreiding krijgt. De afgelopen jaren is al een aardige slag geslagen op het gebeid van onderwijshuisvesting. Het is nu zaak om ook voor de leerlingen van morgen goede en adequate huisvesting te realiseren. Daar maken we geld voor vrij.”

Ieder jaar maakt de gemeente een prognose van het aantal leerlingen voor de komende jaren. Uit de prognose van dit jaar is een duidelijke groei van het aantal leerlingen waarneembaar ten opzichte van de huidige situatie. Ten opzichte van 2016 zal het aantal leerlingen op basisscholen toenemen met 1000 leerlingen in 2023. De Amstelveense schoolbesturen hebben inhoudelijk meegekeken met het IHP. Het IHP vormt een onderbouwing voor de Kadernota 2017 die op 13 juli 2016 in behandeling komt tijdens de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.