Bijgewerkt: 16 juni 2024

Toespraak van voorzitter Von der Leyen op 2 maart 2022 in Brussel

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
03-03-2022

Toespraak van Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie in Brussel over de Russische agressie tegen Oekraïne in de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 2 maart 2022:

'Mevrouw de Voorzitter van het Europees Parlement, mijnheer de voorzitter van de Raad, Hoge Vertegenwoordiger, mijnheer de President van Oekraïne, beste Volodymyr, mijnheer de voorzitter van het Oekraïense parlement,

Geachte afgevaardigden,

De oorlog is teruggekeerd naar Europa. Bijna dertig jaar na de Balkanoorlogen en meer dan een halve eeuw nadat Sovjettroepen Praag en Boedapest binnenmarcheerden, loeiden de sirenes van de civiele bescherming opnieuw in het hart van een Europese hoofdstad. Duizenden mensen op de vlucht voor bommen, bivakkeerden in ondergrondse stations - handen vasthoudend, stil huilend, proberend elkaar op te beuren. Auto's reden in de richting van de Oekraïense westelijke grenzen, en toen veel van hen zonder benzine kwamen te zitten, pakten mensen hun kinderen en hun rugzakken op en marcheerden tientallen kilometers in de richting van onze Unie. Zij zochten hun toevlucht binnen onze grenzen, omdat hun land niet langer veilig was. Want binnen Oekraïne is een gruwelijke dodentelling begonnen. Mannen, vrouwen en kinderen sterven opnieuw, omdat een buitenlandse leider, president Poetin, heeft besloten dat hun land, Oekraïne, geen bestaansrecht heeft. En dat zullen we nooit laten gebeuren en nooit accepteren.

Geachte Parlementsleden,

Dit is een moment van de waarheid voor Europa. Ik citeer het hoofdartikel van een Oekraïense krant, de Kyiv Independent, dat enkele uren voor het begin van de invasie werd gepubliceerd: "Dit gaat niet alleen over Oekraïne. Het is een botsing van twee werelden, twee polaire sets van waarden. Ze hebben helemaal gelijk. Dit is een botsing tussen de rechtsstaat en het wapenarsenaal; tussen democratieën en autocratieën; tussen een op regels gebaseerde orde en een wereld van blote agressie. Hoe we vandaag reageren op wat Rusland doet, zal bepalend zijn voor de toekomst van het internationale systeem. Het lot van Oekraïne staat op het spel, maar ook ons eigen lot staat op het spel. Wij moeten de kracht tonen die in onze democratieën ligt; wij moeten de kracht tonen van mensen die hun eigen weg kiezen, vrij en democratisch. Dit is ons machtsvertoon.Vandaag is een Unie van bijna een half miljard mensen in beweging gekomen voor Oekraïne. De mensen van Europa demonstreren voor Russische ambassades overal in onze Unie. Velen van hen hebben hun huizen opengesteld voor Oekraïners - op de vlucht voor Poetins bommen. Ik wil in het bijzonder Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije bedanken voor de opvang van deze vrouwen, mannen en kinderen. Europa zal er voor hen zijn, niet alleen in de eerste dagen, maar ook in de weken en maanden die volgen. Dat moet onze gezamenlijke belofte zijn. En daarom stellen wij voor het mechanisme van tijdelijke bescherming in werking te stellen, zodat zij een veilige status krijgen en toegang tot scholen, medische zorg en werk. Zij verdienen het. Dat moeten we nu doen. We weten dat dit nog maar het begin is. Meer Oekraïners zullen onze bescherming en solidariteit nodig hebben. Wij zijn er voor hen en wij zullen er voor hen zijn.

Onze Unie geeft blijk van een eensgezindheid die mij trots maakt. Met de snelheid van het licht heeft de Europese Unie drie golven van zware sancties aangenomen tegen het financiële systeem, de hightechindustrieën en de corrupte elite van Rusland. Dit is het grootste sanctiepakket in de geschiedenis van onze Unie. Wij nemen deze maatregelen niet licht op, maar we vinden dat we moesten handelen. Deze sancties zullen een zware tol eisen van de Russische economie en van het Kremlin. Wij sluiten belangrijke Russische banken af van het SWIFT-netwerk. Ook verbieden we de transacties van de Russische centrale bank, de belangrijkste financiële instelling in Rusland. Hierdoor worden miljarden aan buitenlandse reserves lamgelegd, waardoor de kraan van de oorlog van Rusland en Poetin wordt dichtgedraaid. We moeten een einde maken aan deze financiering van zijn oorlog.

Ten tweede richten we ons op belangrijke sectoren van de Russische economie. Wij maken het Rusland onmogelijk zijn olieraffinaderijen te moderniseren, zijn luchtvloot te repareren en te moderniseren, en toegang te krijgen tot vele belangrijke technologieën die het nodig heeft om een welvarende toekomst op te bouwen. Wij hebben ons luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen, met inbegrip van de privé-jets van oligarchen. En vergis u niet: We zullen ook hun andere bezittingen bevriezen - of het nu jachten, luxe auto's of luxe eigendommen zijn. Dat zullen we allemaal bevriezen.

Ten derde schorsen wij, in een andere ongekende stap, de licenties van de propagandamachine van het Kremlin. Het staatsbedrijf Russia Today en Sputnik, en al hun dochterondernemingen, zullen niet langer hun leugens kunnen verspreiden om Poetins oorlog te rechtvaardigen en onze Unie te verdelen. Dit zijn ongekende maatregelen van de Europese Unie en onze partners als reactie op een ongekende agressie van Rusland.

Elk van deze stappen is nauw gecoördineerd met onze partners en bondgenoten, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen, maar ook bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea en Australië. Al deze dagen ziet u dat meer dan 30 landen - die meer dan de helft van de wereldeconomie vertegenwoordigen - ook sancties en exportcontroles tegen Rusland hebben aangekondigd. Als Poetin erop uit was de Europese Unie te verdelen, de NAVO te verzwakken en de internationale gemeenschap te breken, dan heeft hij precies het tegenovergestelde bereikt. We zijn meer verenigd dan ooit en we zullen standhouden in deze oorlog, dat is zeker, we zullen overwinnen en we zullen zegevieren. We zijn verenigd en we blijven verenigd.Geachte Parlementsleden,

Ik ben me er terdege van bewust dat deze sancties ook voor onze economie een prijs zullen hebben. Ik weet dit, en ik wil eerlijk spreken tot de mensen van Europa. We hebben twee jaar van pandemie doorstaan. En we wensten allemaal dat we ons konden concentreren op ons economisch en sociaal herstel. Maar ik denk dat de mensen in Europa heel goed begrijpen dat we ons moeten verzetten tegen deze wrede agressie. Ja, het beschermen van onze vrijheid heeft een prijs. Maar dit is een beslissend moment. En dit is de prijs die we bereid zijn te betalen. Want vrijheid is onbetaalbaar, geachte afgevaardigden. Dit is ons principe: Vrijheid is onbetaalbaar.

Onze investeringen van vandaag zullen ons morgen onafhankelijker maken. Ik denk in de eerste plaats aan onze energiezekerheid. We kunnen eenvoudigweg niet zo afhankelijk zijn van een leverancier die ons expliciet bedreigt. Daarom hebben we de hand gereikt naar andere wereldwijde leveranciers. En zij hebben gereageerd. Noorwegen doet een stapje extra. In januari hadden we een recordaanvoer van LNG-gas. We bouwen nieuwe LNG-terminals en werken aan interconnectoren. Maar op lange termijn zullen we pas echt onafhankelijk worden als we overschakelen op hernieuwbare energiebronnen en waterstof. We moeten de groene overgang versnellen. Want elke kilowattuur elektriciteit die Europa genereert uit zonne-, wind-, waterkracht of biomassa vermindert onze afhankelijkheid van Russisch gas en andere energiebronnen. Dit is een strategische investering. En geachte afgevaardigden, dit is een strategische investering, want minder afhankelijkheid van Russisch gas en andere fossiele brandstoffen betekent ook minder geld voor de oorlogskas van het Kremlin. Dat is ook een waarheid.

Wij zijn vastberaden, Europa kan de uitdaging aan. Hetzelfde geldt voor defensie. De Europese veiligheid en defensie zijn de afgelopen zes dagen meer geëvolueerd dan in de afgelopen twee decennia. De meeste lidstaten hebben Oekraïne leveringen van militair materieel toegezegd. Duitsland heeft aangekondigd dat het zo snel mogelijk de 2 procent-doelstelling van de NAVO zal halen. En onze Unie gebruikt voor het eerst de Europese begroting om militair materieel te kopen en te leveren aan een land dat wordt aangevallen. 500 miljoen euro uit de Europese Vredesfaciliteit, om de defensie van Oekraïne te steunen. Als eerste lichting zullen we daar nu ook minstens 500 miljoen euro uit de EU-begroting tegenover stellen om de humanitaire gevolgen van deze tragische oorlog op te vangen, zowel in het land zelf als voor de vluchtelingen.Geachte Parlementsleden,

Dit is een keerpunt voor onze Unie. We mogen onze veiligheid en de bescherming van mensen niet als vanzelfsprekend beschouwen. We moeten ervoor opkomen. We moeten erin investeren. Wij moeten ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen.

Deze crisis verandert Europa. Maar ook Rusland staat op een tweesprong. De acties van het Kremlin brengen de langetermijnbelangen van Rusland en zijn bevolking ernstige schade toe. Steeds meer Russen begrijpen dit ook. Zij marcheren voor vrede en vrijheid. En hoe reageert het Kremlin daarop? Door duizenden van hen te arresteren. Maar uiteindelijk kan het verlangen naar vrede en vrijheid niet tot zwijgen worden gebracht. Er is een ander Rusland naast de tanks van Poetin. En we reiken onze hand van vriendschap aan dit andere Rusland. Wees ervan verzekerd, ze hebben onze steun.

Geachte afgevaardigden,

In deze dagen staat het onafhankelijke Oekraïne voor zijn donkerste uur. Tegelijkertijd houdt het Oekraïense volk de fakkel van de vrijheid voor ons allen omhoog. Zij geven blijk van immense moed. Zij verdedigen hun leven. Maar zij strijden ook voor universele waarden en zijn bereid daarvoor te sterven. President Zelenskyy en het Oekraïense volk zijn een ware inspiratiebron. Toen wij elkaar voor het laatst spraken, vertelde hij mij opnieuw over de droom van zijn volk om tot onze Unie toe te treden. Vandaag zijn de Europese Unie en Oekraïne al hechter dan ooit tevoren. Er is nog een lange weg te gaan. We moeten deze oorlog beëindigen. En we moeten praten over de volgende stappen. Maar ik ben er zeker van: niemand in dit halfrond kan eraan twijfelen dat een volk dat zo dapper opkomt voor onze Europese waarden, thuishoort in onze Europese familie.

En daarom, geachte afgevaardigden, zeg ik: Lang leve Europa. En lang leve een vrij en onafhankelijk Oekraïne.

My iz vamy. Slava Ukraini.' (Мы из вамы. Слава Украине= Wij zijn met U. Glorie aan Oekraïne)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.