Bijgewerkt: 17 mei 2021

Tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten en evenementen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
25-03-2020

Op 23 maart 2020 maakte het kabinet nieuwe maatregelen bekend, onder meer dat alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni 2020 verboden zijn, ook bijeenkomsten met minder dan 100 mensen. Dat betekent dat alle evenementen en festiviteiten tot die tijd niet doorgaan. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarvoor de gemeente Amstelveen nadere regels van het kabinet verwacht. – meldt de gemeente Amstelveen.

Het zijn drastische maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Wij beseffen dat dit een ingrijpend besluit is voor organisatoren van evenementen, omdat velen al maanden geleden met de voorbereidingen zijn begonnen. Wij hopen echter dat u begrip voor de situatie heeft.

De evenementen tot en met 31 mei 2020 die al een vergunning hebben, ontvangen binnenkort bericht van de gemeente over de juridische gevolgen van dit landelijke besluit. De gemeente zet alle aanvragen die nog in behandeling zijn of ingediend worden voor 2020, voorlopig 'on hold' of neemt deze pas in behandeling als er meer duidelijkheid is over de periode na 1 juni 2020. De gemeente hoopt alle organisatoren hier na 1 mei 2020 zo snel mogelijk over te kunnen informeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Een nu al historische foto van de Koningsdag in Amstelveen op 26 april 2019


Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart 2020 op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd.

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal

b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);

d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is. Lees ook: Veelgestelde vragen over maatregelen en handhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.