Bijgewerkt: 25 juni 2022

Tozo regeling wordt uitgevoerd om gevolgen coronavirus op te vangen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
26-03-2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het kabinet doet er alles aan om de bestaanszekerheid van zoveel mogelijk ondernemers in deze situatie te waarborgen. We werken nu met man en macht aan de regeling, waarover aanstaande vrijdag meer informatie volgt. De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u hier. De set wordt voortdurend uitgebreid.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/SZW - 2018)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Wat houdt de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers in? De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling vindt u hier. Wij vragen om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen? Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag a.s. de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat u eenvoudig kunt nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling.

Mocht u nog enige ontvangsten hebben dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood het eerste geholpen. De financiële ondersteuning is sowieso voor u beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, als er sprake is van recht op ondersteuning. Als uw financiële nood te hoog is, kan de gemeente u een voorschot geven

Zo veel mogelijk digitaal. Het kan zo zijn dat u en uw partner voor de aanvraag in uw gemeente een DigiD nodig hebben om uzelf te identificeren. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.