Bijgewerkt: 26 mei 2024

Trilaterale ontmoeting in Parijs

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
08-05-2024

Persverklaring van Ursula von der Leyen president van de EU Commissie na de trilaterale ontmoeting op 6 mei 2024 in Parijs met de Franse president Macron en de president van de Volksrepubliek China, Xi Jinping:

'Goedemiddag,

Vandaag was de derde keer in iets meer dan een jaar tijd dat ik president Xi ontmoette, en ik denk dat dit het belang weerspiegelt dat wij beiden hechten aan de betrekkingen tussen de EU en China. Wederom hadden we een open en eerlijke uitwisseling en discussie over punten waarop we het eens waren en over punten waarop we meningsverschillen hadden. Onze onderwerpen variëren van geopolitieke kwesties tot klimaatverandering en natuurlijk onze economische betrekkingen.

Foto Amstelveen
(Foto EU - 2024)

Ursula von der Leyen president van de EU Commissie tijdens haar toespraak

Samen met president Macron was het eerste onderwerp waarover we van gedachten wisselden de geopolitieke situatie. We bespraken vooral Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten. Wij zijn het erover eens dat Europa en China een gedeeld belang hebben bij vrede en veiligheid. Wij rekenen erop dat China al zijn invloed op Rusland zal aanwenden om een ​​einde te maken aan de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. President Xi heeft een belangrijke rol gespeeld bij het de-escaleren van de onverantwoordelijke nucleaire dreigingen van Rusland, en ik heb er vertrouwen in dat president Xi dit zal blijven doen tegen de achtergrond van de aanhoudende nucleaire dreigingen van Rusland. We hebben ook de toezegging van China besproken om geen dodelijke uitrusting aan Rusland te leveren. Er zijn meer inspanningen nodig om de levering van goederen voor tweeërlei gebruik aan Rusland, die hun weg naar het slagveld vinden, te beperken. En gezien de existentiële aard van de dreigingen die uit deze oorlog voortvloeien voor zowel Oekraïne als Europa, heeft dit gevolgen voor de betrekkingen tussen de EU en China.Ten slotte bespraken we de situatie in het Midden-Oosten, die voor ons beiden grote zorgen baart. Er kunnen geen inspanningen worden gespaard om de spanningen te de-escaleren en een breder conflict in de regio te voorkomen. We roepen nogmaals op tot een staakt-het-vuren en tot de vrijlating van alle gijzelaars, en we blijven ons inzetten om alle mogelijke humanitaire steun te bieden terwijl we werken aan een tweestatenoplossing. We hebben ook duidelijk gemaakt dat we ons zorgen maken over de directe bedreiging van Iran voor de stabiliteit in de regio, en we geloven dat China een belangrijke rol kan spelen bij het beperken van de onverantwoorde proliferatie van Iraanse ballistische raketten en drones.

We bespraken ook onze economische en handelsrelatie. Het is een van de belangrijkste ter wereld. Ik ben ervan overtuigd dat als de concurrentie eerlijk is, wij in Europa bloeiende, duurzame economieën zullen hebben die meer goede banen zullen ondersteunen. Maar natuurlijk hebben we vandaag ook gesproken over de onevenwichtigheden die nog steeds aanzienlijk zijn, en dit is een kwestie van grote zorg. Zoals we hebben laten zien, zullen we onze bedrijven verdedigen; wij zullen onze economieën verdedigen. Als dit nodig is, zullen wij nooit aarzelen om dit te doen. Laat ik mij concentreren op drie onderwerpen.

Het eerste onderwerp: Chinese gesubsidieerde producten. Deze gesubsidieerde producten – zoals elektrische voertuigen of bijvoorbeeld staal – overspoelen de Europese markt. Tegelijkertijd blijft China zijn productiesector massaal ondersteunen. Gecombineerd met een binnenlandse vraag die niet toeneemt, kan de wereld de Chinese overproductie niet absorberen. Daarom heb ik de Chinese regering aangemoedigd om deze structurele overcapaciteit aan te pakken. Tegelijkertijd zullen we nauw samenwerken met de G7-landen en de opkomende economieën, die ook steeds meer worden getroffen door de Chinese marktverstoringen.

Foto Amstelveen
(Foto © EU/Christophe Licoppe - 2024)

Ursula von der Leyen, Xi Jinping, Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen op 6 mei 2024 in Paris - Elysée Palace

Mijn tweede onderwerp: Wil handel eerlijk zijn, dan moet de toegang tot elkaars markt ook wederkerig zijn. We hebben besproken hoe we echte vooruitgang kunnen boeken op het gebied van markttoegang. Ik blijf ervan overtuigd dat er nog meer vooruitgang kan worden geboekt. Tegelijkertijd staan ​​wij klaar om onze handelsbeschermingsinstrumenten ten volle te benutten als dat nodig is. Een paar weken geleden zijn we bijvoorbeeld ons eerste onderzoek gestart in het kader van het International Procurement Instrument. Europa kan geen marktverstorende praktijken accepteren die hier in eigen land tot deïndustrialisatie zouden kunnen leiden.

Mijn derde punt: we moeten de veerkracht van onze toeleveringsketens verbeteren. We pakken buitensporige afhankelijkheid bijvoorbeeld aan door de bronnen van kritieke grondstoffen te diversifiëren. Daarom hebben we verschillende overeenkomsten gesloten om het aantal landen waaruit we cruciale grondstoffen verkrijgen, uit te breiden. In de praktijk betekent dit feitelijk risicovermindering. Onze markt staat en blijft open voor eerlijke concurrentie en investeringen, maar het is niet goed voor Europa als dit onze veiligheid schaadt en ons kwetsbaar maakt. En dit is waarom wij handelen.

Tot slot: De relatie tussen de EU en China is een complexe relatie. Wij benaderen het helder, constructief en verantwoord. Omdat een China dat eerlijk speelt, goed is voor ons allemaal. Tegelijkertijd zal Europa niet aarzelen om moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn om zijn economie en veiligheid te beschermen. Daarmee kijken we er dus naar uit om volgend jaar de 50e verjaardag van de betrekkingen tussen de EU en China te vieren. Ik dank u voor uw aandacht.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.