Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Trio Gregoriana in de Kruiskerk Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
04-01-2013

Op zondag 13 januari 2013 is er in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, om 17.00 uur een vesper met muzikale medewerking van het Trio Gregoriana onder leiding van Geert Maessen. Zij zijn gespecialiseerd in het laten klinken van het Gregoriaans, zoals dat mogelijk in de vroege middeleeuwen gezongen is.

Voor geïnteresseerden is er om 16.30 uur een korte uitleg over de oudste manier om gregoriaanse zang te noteren. De liturg in deze viering is ds. Pieter Masmeijer; hij is goed thuis in liturgische tradities van Oosters-orthodoxe kerken. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aboense Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

De Introit Gaudeamus omnes, geschreven in vierkante notatie in de 14de en 15de eeuw en eert Henry, de patroonheilige van Finland. De Introit (Latijn: introïtus, 'entree') maakt deel uit van de opening van de liturgische viering van de eucharistie voor veel christelijke denominaties


Begin januari viert de kerk het eerste openbare optreden van Jezus Christus. Daarom zijn voor de vespers van deze 13e januari ter omlijsting van de psalmen gregoriaanse zangen over Jezus’ doop gekozen. De gezangen hebben hun oorsprong hebben in Klein-Azië, het huidig Turkije.

gregoriana Amstelveen
(Bron Protestants Amstelveen - 2012)

Trio Gregoriana in Utrecht


Toen keizer Karel de Grote ze in Aken rond het jaar 800 in het Grieks hoorde zingen, was hij er verrukt van en hij liet ze ogenblikkelijk in het Latijn vertalen. Om de eenheid in zijn rijk te bevorderen vond hij namelijk dat er in de kerk één manier van zingen, maar ook één liturgische taal moest zijn.

In de Kruiskerk horen we een reconstructie van gregoriaanse zang van circa 800: de stem van de zangers beweegt, voorzien van eerbiedige bevingen en trillingen, soms rijk versierd, dan weer sober, met onverwachte versnellingen en vertragingen, door de ruimte van de kerk. De psalmen klinken op een reciteertoon. Telkens bij het eerste deel van de stukken maken de zangers een diepe, respectvolle buiging.

Gregoriaans liederen?

Gregoriaans lied is de centrale traditie van de westerse gregoriaans, een vorm van monofone, niet-begeleide heilige lied van de westerse christelijke kerk. Gregoriaans is ontwikkeld hoofdzakelijk in West-en Midden-Europa tijdens de 9de en 10de eeuw, met latere aanvullingen en veranderingen. Geleerden geloven, dat het is ontstaan uit een latere Karolingische synthese van Romeinse en Gallische zingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.