Bijgewerkt: 7 februari 2023

Tuinbouwkassen in de Uithoornse Polder worden gesaneerd

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Provincie Noord-Holland
19-12-2012

Uithoorn - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente Uithoorn onder voorwaarden een lening van € 940.000,- te verstrekken voor de sanering van 56.000 m² tuinbouwkassen in de Uithoornse Polder.

Met de lening wil de provincie de herstructurering van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer versnellen. Hierdoor worden natuur en landschap in de Uithoornse Polder fors verbeterd.

De provincie verstrekt de lening aan de gemeente Uithoorn als startkapitaal voor de financiering van de sloop van 56.000 m² oude kassen, gebouwen en verhardingen en de verplaatsing van twee tuindersbedrijven naar concentratiegebieden in de Uithoornse Polder.


Grotere kaart weergeven De Uithoornse Polder

Deze investering wordt terugverdiend  door de verkoop van bouwkavels voor ca. 25 woningen. Uithoorn moet uiterlijk eind 2016 het geleende bedrag aan de provincie terugbetalen. Voorwaarde voor de lening is onder andere, dat de gemeente een integrale visie voor de glastuinbouw in Uithoorn opstelt.

Ruimte voor Ruimte

De provincie wil met deze pilot een grootschaliger en meer innovatieve toepassing van het instrument ‘Ruimte voor Ruimte’ onderzoeken. Nieuw is, dat een aantal bedrijven gezamenlijk en onder regie van de overheid worden aangepakt, dat de saneringskosten vooraf worden gefinancierd en dat de compensatiewoningen op een centrale bouwlocatie elders worden gebouwd. In 2013 wordt bezien, of deze nieuwe werkwijze ook kan worden toegepast in andere gebieden binnen, of buiten de Greenport Aalsmeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.