Bijgewerkt: 25 juni 2024

Turnverenigingen ODIN en FIT in aanbouw Ben Goudsmithal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-04-2016

In de Kadernota 2016 heeft het college van B en W de raad voorgesteld achter de Ben Goudsmithal een aanbouw te realiseren, zodat de twee Amstelveense turnverenigingen ODIN en FIT nieuw onderdak krijgen en meer ruimte ontstaat voor de vraag naar sport- en bewegingsonderwijs door onder andere het ROC en het Amstelveen College.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport


Peter Bot (BBA) wethouder Sport: “In overleg met het Sportbedrijf Amstelveen, de genoemde verenigingen en scholen is bekeken, wat nodig is aan ruimte en inventaris. Het plan is om een stenen ruimte van 25 bij 42 meter te realiseren. Dat is de standaard afmeting van een reguliere sporthal. De hal is in twee ruimten ingedeeld; één met een vaste turnopstelling en één voor verschillende sportdoeleinden. Een nieuwe turnvoorziening is nodig, omdat de oude gymzalen van FIT aan de Appellaan niet meer voldoen. Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd, worden deze gymzalen afgebroken.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De in januari 2014 in gebruik genomen sporthal van Amstelveen, de Ben Goudsmithal aan de Sportlaan 25


Het college van B en W van Amstelveen vraagt nu een aanvullend krediet aan van 150.000 euro om de inrichting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te maken. De gemeente bouwt de sporthal en het Sportbedrijf huurt de hal van de gemeente en gaat de nieuwe accommodatie exploiteren en beheren. Door het delen van faciliteiten, zoals de turnruimte en -toestellen door meerdere (turn)verenigingen zijn de exploitatielasten relatief laag. Voor faciliteiten zoals horeca en kleedruimtes kunnen sporters gebruik maken van de aangrenzende Goudsmithal.

De gemeenteraad besluit op 15 juni 2016 over het benodigde aanvullende krediet. Daarna gaat de gemeente starten met het definitieve programma van eisen in overleg met gebruikers en Sportbedrijf en een planning maken.


Update 20 april 2016:

De jonge Amstelveens turnvereniging i-Turn (sinds 2014) met 160 kinderen zullen ook onderdak krijgen in de aanbouw van de Ben Goudsmithal.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.