Bijgewerkt: 5 juni 2023

Twee lezingen bij de Vereniging Historisch Amstelveen in oktober 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Historisch Amstelveen
09-10-2022

Lezing boeren op de buitenplaatsen. Op woensdag 19 oktober 2022 geeft Gerrit van Oosterom een lezing over zijn boek 'Boeren op de buitenplaatsen'. De lezing start om 20.00 uur in Orion 19A in Amstelveen. De toegang bedraagt € 2,50. Voor leden van de Vereniging Historisch Amstelveen is de lezing gratis toegankelijk.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Olieverf schilderij van Louis Fabritius Dubourg (1693-1775) 'Landleven' (48 x 55.6 cm) uit 1745. Elegante dames en heren bewonderen een stier aan de poorten van een landhuis. Een deel van dit schilderij werd gebruikt voor de omslag van het boek 'Boeren op de buitenplaats'

In de 17de en 18de eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland. Waarom was dat en welke rol speelden die boerderijen en de pachtboeren die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite? In Boeren op de buitenplaats wordt deze onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

Gerrit van Oosterom bestudeerde ruim 150 buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen. Datum: 19 oktober 2022 Tijdstip: vanaf 20.00 uur. Locatie: Vereniging Historisch Amstelveen Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen

Lezing opgraving bij Uitdam 22 oktober 2022. Op zaterdag 22 oktober 2022 organiseert de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Amsterdam en omstreken een lezing, waarvoor ook belangstellenden worden uitgenodigd.

Foto Amstelveen
(Bron AWN - 2022)

Archeologen van AWN documenteren de duidelijk zichtbare stratigrafie (leer van de aardlagen) van een huisplaats op de locatie Uitdammerdijk in 2020, Uitdam is een plaats in de gemeente Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Uitdam is in de 13de eeuw ontstaan na de aanleg van een dam. In de 14de eeuw werd de plaats voor het eerst vermeld als Uutdam

Peter Kranendonk, archeoloog bij Bureau Monumenten en Archeologie van Amsterdam en projectleider van de Noord/Zuidlijn vertelt dan over de opgraving bij Uitdam in 2020. Vanaf de late Middeleeuwen werd het grote Hollandse veenkussen, waarop Amsterdam ook ligt, op grote schaal ontgonnen. Door het graven van sloten, werden grote delen van het veen ontwaterd, met bruikbare gronden voor landbouw, veeteelt en wonen in het vooruitzicht.

Keerzijde van deze ontginningen was echter een gestage bodemdaling, met juist weer vernatting tot gevolg. De lezing zal ingaan op de resten van een kleine landelijke nederzetting in het uiterste noordoosten van Amsterdam, en haar strijd tegen het water. De lezing start om 11.00 uur in het verenigingscentrum van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A in Amstelveen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Datum: 22 oktober 2022. Tijdstip: 11.00 uur. Locatie: Vereniging Historisch Amstelveen Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.